Thu. Jun 20th, 2024

Első Schönstatti Családnapok (Erdélyben) a Jád völgyében

,,Első alkalommal került megszervezésre Erdélyben augusztus 7-11. között a Schönstatti Családnapok. A tábori körül­mé­nyek között megrendezett családos együtt­létnek az egykori Lesi tó közelében, a Jád völgyében egy menedékház adott otthont.

Az előre jól kigondolt és megtervezett prog­ramok a résztvevőknek segítettek ab­ban, hogy már a megérkezés estéjén si­kerüljön a lehetetlen: elszakadni az otthoni gondoktól, a munkahelyi feszültségtől, a modern életforma szinte összes terhétől. A gyenge térerőnek köszönhetően a mo­bil­eszközök a szobák polcain pihentek és ennek jótékony hatása meglátszott felnőtte­ken és gyerekeken egyaránt.

Az első napon délután, míg a következő napokon a reggeli elfogyasztását követően 9 órától került sor a szentmisékre. A szervezők leleményességének és kitar­tá­sának köszönhetően mindvégig je­len volt egy-egy lelkiatya. Egymást követ­ve Pék Sándor Nagyvárad-Újváros plé­bá­nos esperese, majd Tóth Attila Levente margittai plébános és végül Ozsváth József szilágysomlyói plébános mi­séz­tek és biztosítottak gyónási lehe­tő­sé­get, illetve lelkivezetést azok számá­ra, akik ezt igényelték. Az atyák a gyerek­te­vékenységekben is részt vettek, József atya például a gyerekek csodálatára előadta zsong­lőrmutatványát a patak szélén, és ugyanott áldozatául esett a vízicsata hevének is.”

A családnapról az e heti Szilágyságban olvashatnak.