Sat. May 21st, 2022

Előny, kiváltság, büszkeség magyarnak lenni – beszélgetés Mile Lajos főkonzullal

Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán tíz éve végeznek honosítást és visszahonosítást, az utóbbi években a magyar állampolgársággal rendelkezők babakötvényt, anyasági támogatást, magyar útlevelet, személyigazolványt is igényelhetnek. Hogy az eljárás zökkenőmentesen történjen, ma már minden megyében időnként konzuli napot tartanak. Az elmúlt időszakról, a magyar kormány által nyújtott lehetőségekről Mile Lajos főkonzul tájékoztatott.

 

– Tekintélyes évtized áll mögöttünk. Ha visszatekintünk a kezdetekre, akkor azt láthatjuk, hogy sikerült egyszerűsíteni a honosítási eljárást, erről az elkövetkezendőkben a honlapunkon is tájékoztatjuk az ügyfeleket, mert az a célunk, hogy minél gördülékenyebbé, egyszerűbbé váljék az ügyintézés.

Ez a tíz esztendő egy sikertörtének, és természetesen itt köszönet jár a közreműködő szervezeteknek, az Eurotrans Alapítványnak és a Demokrácia Központnak, mert ők azok, akik fogadják a kérelmeket, és segítenek a lebonyolításban. Az ő munkájuk rendkívül fontos ebben a tevékenységben.

 

Folytatódnak a kihelyezett konzuli napok

Az egészségügyi szabályok messzemenő figyelembevételével, az előírások betartásával folytatjuk a kihelyezett konzuli napokat. Ez azért nagyon fontos, mert igyekszünk minél közelebb kerülni az ügyfelekhez, meg akarjuk kímélni őket az utazás fáradalmaitól és költségeitől. Úgy tapasztaltuk, hogy az emberek szeretik a kihelyezett konzuli napokat, és ezek jól működnek. Olyankor ott helyben mindent megpróbálunk megoldani, nemcsak a honosítást intézzük, hanem az anyakönyvi ügyeket, az útlevélügyeket és a különböző adminisztrációs feladatokat is. Fontos tudni, hogy a különböző kedvezményeknél, például a támogatásoknál feltétel, hogy az ügyfélnek az anyakönyvi iratai rendben legyenek. Ezeket helyben mindig el lehet intézni.

 

Az anyasági támogatásról és a babakötvényről

Az anyasági támogatás egy egyszeri hozzájárulás, ami azt jelenti, hogy egy gyermek után 64 125 forint, ikrek esetében 85 500 forint támogatást lehet kapni. Ez mellett még van a babakötvény vagy az életkezdési támogatás, ebben az esetben 42 500 forint értékben a gyermek részére egy életkezdési számlát nyit az Államkincstár, amit a magyar állam az inflációval azonos mértékben kamattámogatással növel, és amikor a gyermek betölti a tizennyolcadik életévét, ez az összeg a rendelkezésére áll. Mindez kézzelfogható, anyagi segítség a család számára.

 

A magyar útlevélről és személyigazolványról

Nemrég láttam egy nemzetközi kimutatást, hogy a magyar útlevél az első tízben van a világ összes útlevelének rangsorában. Az volt a szempont, hogy hány országba utazhatnak vízummentesen, akik magyar útlevéllel rendelkeznek. És lássuk be, ha majd túl leszünk ezen a járványon, és ismét utazhatunk, akkor ez egy nagy előny lesz.

Minden magyar állampolgár, beleértve a honosított állampolgárokat is, jogosult a magyar útlevél igénylésére, és magyar személyigazolványt is kapnak, amikor leteszik az esküt. A személyigazolvány kiállítása ingyenes, mindössze az útlevélért kell egy jelképes összeget fizetni.
Arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel, mi rendelkezésükre állunk itt a Főkonzulátuson is, érdeklődjön, tájékozódjon, vegye igénybe a segítségünket, és ne mulassza el az esélyt, mert mint ahogy látni lehet, a szellemi és lelki tartalmon túl számos gyakorlati haszna is van a honosításnak. Azt is lehetne mondani, nem csak jó magyarnak lenni, hanem „meg is éri”, hogy magyarok legyünk.

 

Magyar óvodák épültek és épülnek

Az óvodafejlesztési programon belül nagyon szép számmal épültek és épülnek Erdély-szerte korszerű óvodák. Ha a gyermekünket egy jól felszerelt, korszerű óvodába íratjuk, ahol szakszerű ellátást kap, és amikor iskolába kerül, már versenyelőnnyel is rendelkezhet, hiszen az óvodában megkapja a megfelelő képzést, ami segíti majd az iskolakezdésben, akkor botorság lenne nem kapni az alkalmon.

 

Jó érzés egy segítő közösségnek tagjává válni

Felvetődhet a kérdés, miért éri meg, vagy miért jó, ha valaki él a honosítás, visszahonosítás lehetőségé­vel. Ha valaki úgy dönt, hogy szeretné felvenni a magyar állampolgárságot, akkor az igénylésnek biztos van valamilyen lelki, érzelmi tényezője, kötődése. Ugyanakkor lássuk be, jó dolog, jó érzés egy segítő közösségnek tagjává válni, az ,,odatartozás” érzését magunkénak tudni, és ebben a közösségben jó lenni. Az érzelmi tényezőkön túl, mint láttuk, nagyon jól értelmezhető gyakorlati oldala is van az ügynek, ilyen például a családtámogatási rendszer, amibe az erdélyi magyarok is részesülhetnek, mármint azok, akik az állampolgárságot, az anyasági támogatást igénylik. Mindezek mellett ahol tudunk, segítünk, legyen szó ebben a mostani nehéz időszakban akár határátkelésről, akár a gyógyszereknek a fogadásáról, egészségügyi felszereléseknek a továbbadásáról, eljuttatásáról, tehát igyekszünk úgy eljárni, ahogy a hely­zet megkívánja.

 

Online térben is egymásra találni

Az a kijelentés, hogy jó magyarnak lenni, fokozottan igaz, amikor akár a Kolozsvári Magyar Napokon, akár a különböző települések magyar rendezvényein részt tudunk venni, hiszen olyankor az egymásra találásnak egy sajátos lelki tartalmával találkozhatunk. Ha az ember kötődik valahová, biztosabban áll a lábán.

Mint látható, nemcsak honosítással, hanem különböző rendezvénysorozatok – kiállítások, könyvbemutatók, kulturális rendezvények – megszervezésével is foglalkozunk, támogatjuk azokat.

Sajnos a járvány ezek megtartását most korlátozza, de tevékenységeink egy részét áthelyeztük az online térbe. Van egy középiskolásoknak kiírt blog pályázatunk, ami a „30 éve szabadon” emlékévhez kap­csolódik. A fiatalok a blog műfaj szabályaihoz illeszkedve jelenítik meg a családon belül vagy ismeretségi körben hallott, tapasztalt emlékeket. Nagyon sok pályázat érkezett, húsz csapat, közel 90 diák jelentkezett. Nem árt, ha fiataljaink erről a történelmi időszakról, amit rendszerváltozásnak hívunk, minél több ismerettel rendelkeznek, és megpróbálják ezt a műfaji eszközök figyelembevételével minél hitelesebben átadni másoknak is.

Az Erdélyi Magyar Írók Ligájával készítettünk egy sorozatot DUFART címmel, amelyben a román és a magyar kultúra közötti átjárásokat keressük, mutatjuk föl. Azokat az átfedéseket, kölcsönös hatásokat, amelyek közösen vagy egyszerre gazdagították mind a két kultúrát. Létrehoztunk egy „Körültekintő” című rovatot is, melynek keretén belül a Kárpát-medencében élő közéleti szereplőket, közösségi vezetőket hoztunk össze, ők kérdéseket tesznek fel egymásnak, és elmondják, mi az, ami őket leginkább foglalkoztatja. Hogyan látják az adott régió problémáit, az előttük álló feladatokat. Legyen szó Erdélyről vagy a Felvidékről.

 

A 2020-as év a nemzeti összetartozás, a nemzeti szolidaritás éve is volt

Sok olyan rendezvényünk volt, ami ennek keretében értelmezhető, és számos olyan program van, amit a magyar kormány kezdeményezett. Ilyen a gazdaságfejlesztési program is, aminek a bővítését a partiumiak és a határ mellett lévők is várják. A tavalyi programokat ameddig lehetett, szabadon tartottuk, utána az online térben folytattuk. Van egy youtube csatornánk is, ahol követhető és visszanézhető azok a heti gyakorisággal megjelenő különböző műsorok, amelyek ehhez az emlékévhez kapcsolódnak.

 

Kormányon az itthoni magyar képviselet

Egy kormányzati részvétel, a döntéseknél való közvetlen jelenlét azt gondolom, hogy nem csak az erdélyi magyarság érdekérvényesítését tudja segíteni, hanem a kormányközi kapcsolatokban is megteremtheti annak az esélyét, hogy javuljanak a magyar-román viszonyok. Reméljük, hogy érzékelhető eredményeket hoz ez a kormányzati együttműködés. Mi bizakodók vagyunk.

Kulcsár Mária