Wed. May 29th, 2024

Elhalasztják a futó projektek leadási határidejét

A Covid-19 pandémia miatt a Mező­gazda­sági Kifizetési és Inter­venciós Ügynökség mellett a Vidéki Beruhá­zások Országos Ügynök­sége is elhalasztja a futó projektek leadási határidejét.

Így meg­hatá­rozatlan időre szünetel többek között a fiatal gazdáknak járó támogatás, a bio­bizton­sági valamint a természeti katasztrófák következ­tében keletkezett károk biztosí­tásá­nak a pályázata is.

Sütő Attila