Mon. Apr 15th, 2024

Együtt ünnepeltünk március 15-én

,,Múltidézésünk március 15. estéjén, a helyi kultúrotthon­ban kezdődött Szabó Leven­te-György polgármester úr ünnepi köszöntőjével.
Ezt követően Birta-Szabó Tamás iskolaigazgató és törté­ne­lem szakos tanár tartotta meg ünnepi megemlékező be­szédét az 1848-49-es forrada­lom és szabadságharc eseményeiről és annak üzene­téről.
A köszöntő beszédek után a főszerep az iskolásoké volt. Ün­nepi megemlékezésükben a forradalom és szabadságharc ese­ményeit elevenítették fel.
Műsorukban történelmi té­nye­ket és hangulatokat egy­a­ránt felidéztek és adtak át versekkel, énekekkel élő ze­ne kíséretében, Fazekas Éva és Szabó Ilona tanárnők felké­szítésével.
Az ünnepi műsorban ezt kö­vetően léptek színpadra az iskola néptáncosai, akik korábbi fellépéseikhez hasonlóan most is nagyon színvona­las műsorral örvendeztettek meg bennünket Nagy Helga néptánctanárnő jóvoltából.”

Részletesebben az ünnepi megemlékezésről a Szilágyság 11. lapszámában olvashatnak.