Mon. Jul 22nd, 2024

Együtt az Ifjúságért!

,,A délutáni programok 15:00 órá­tól kezdődtek és párhuzamosan zajlot­tak Sámsonban és Mocsolyán. A rendez­vényt Szabó Lajos iskolaigazgató és Bántó Zoltán polgármester nyitot­ták meg. Minden korosztály talált ma­gá­nak kedvére valót, hiszen a szer­vezők mindenkinek kínáltak prog­ra­mokat. A kisebbeket szüleikkel a kultúrotthonban várták a pedagógusok és az Ifjúsági Szervezet tagjai, akik különböző vetélkedőkön és csapatok közötti versenyeken vehettek részt. A nagyobbak, míg a jó idő tartott az iskola udvarán osztályonként versenyeztek. A különböző vetélkedőkön résztvevőket ajándékkal, valamint oklevéllel jutal­maz­­ták. 17:00 órától a kolozsvári Kingrica, azaz Szabó Kinga várta a sám­soniakat és mocsolyaiakat egyaránt a sámsoni kultúrotthonban egy zenés kiruc­canással. Ugyancsak ez idő alatt a sámsoni óvoda adott otthont a csa­lá­di karaoke versenynek, amelynek részt­vevőit jutalomban részesítették. A gyerekeknek a nap folyamán egy-egy fagylalttal kedveskedtek a szervezők, valamint fánkot is kaptak, amelyekért külön köszönet az édesanyáknak, akik frissen készítették el azokat! A ter­vezett programok között szerepelt anya-lánya főzőverseny is, ami bog­rácsban készült volna, de az időjárás kiszámíthatatlansága miatt a frissen sült fánk mellett döntöttek.

Az est fénypontja László Attila kon­certje volt, aki Budapestről érkezett az egybegyűlt közönséghez. László Attila erdélyi születésű magyar énekes, aki a Csillag születik 3. szériájának győztese. Az est folyamán nagyon jó hangulat alakult ki és úgy véljük, az egész napi programok tartalmasan teltek.”

A sámsoni és a mocsolyai rendezvényről részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.