Wed. May 29th, 2024

Egy év haladékot kapnak az önkormányzatok a legeltetési üzemtervek elkészítésére

Döntő házként megszavazta a képviselőház azt a törvényt, amelynek értelmében további egy év haladékot kapnak az önkormányzatok az úgynevezett legeltetési üzemtervek elkészítésére.

Ennek lényege, hogy a polgármesteri hivataloknak a megyei mezőgazdasági igazgatóságokkal együttműködve össze kell állítaniuk a területi-adminisztratív egység állandó gyepjeinek teljes listáját, az állami, önkormányzati és más tulajdonú területek mellett a magántulajdonban lévő gyepes területekét is.

A talajtani vizsgálat mellett a parcella zöldtömeg-termő indexét is meg kell állapítani. Az egységes területalapú támogatások tekintetében egy hektár állandó gyep lefedéséhez legalább 0,3 számosállatot (UVM) kell biztosítani, vagy legalább egyszer le kell kaszálni.

2022. január 1-től csak azokat az állandó gyepeket – legelőket és kaszálókat – lehet majd bérbe, koncesszióba adni, melyekre elkészült az üzemterv. A községek, városok, municípiumok helyi taná­csai, határozat formájában, minden év március 31-ig, kezdeményezik a rétek koncesszionálását/bérbeadását szolgáló eljárásokat.

Sütő Attila