Wed. May 29th, 2024

Debren község – Bogdán Ferenc-István: Sikeres üzletemberből, sikeres polgármester. „Mindenki a község fejlődéséért dolgozik”

 • Született: 1972. július 20-án Zilahon, dobai lokálpatriótának vallja magát

 • Tanulmányok: a zilahi 1-es számú középiskola inasképző szakán tanult, majd a nagykágyai szakiskolában folytatta tanulmányait

 • 2016 óta polgármester

 

Sikeres üzletemberből lett négy éve Debren község polgármestere Bogdán Ferenc István. Több mint 15 év alatt külföldön elsajátította a gombatermesztés folyamatát, majd visszatért szülőfalujába, ahol szerzett tudását felhasználva itthon kezdett el gazdálkodni. Bár 2016-ig nem dolgozott admi­nisztrációban, az önkormányzati választásokkor győzelmet aratott, azóta polgármesterként a községet fejleszti nem kevés sikerrel, mert mint mondta az üzleti életben szerzett tapasztalatait az önkormányzatnál is tudja alkalmazni.

Megválasztása óta sikerének egyik titka, hogy jó a viszonya Tóth Sándor alpolgármesterrel, a tanácsosokkal, alkalmazottakkal, mert mindenki arra törekszik, hogy a község érdekeit nézze.

Három éve, amikor Bogdán Ferenc István a hivatalhoz került egy össze­szedett csapatot talált. Abban az idő­szak­ban két pályázat volt elindítva, amit meg is nyertek. Az egyik a mezőgazdasági utak aszfaltozására, kövezésre egy 7,8 km-es szakaszon, a másik kultúrotthon felújításra Dobán, Vér­völgyön és Szentkirályon.

 

Befejezett projektek

 • A mezőgazdasági utak aszfaltozásának kivitelezése 7,8 km útsza­kaszon, ami Doba-Görcsönt, Doba-Debrent, Doba-Szentkirályt és Szentkirály-Vérvölgyöt érinti

 • Buszmegállókat telepítettünk
 • Térfigyelő kamerákat szereltünk fel, hogy monitorizáljuk a környezetet, ezáltal növelve a lakosok biztonságérzetét
 • „2016-ban letettünk egy pályázatot egy 50 km-es útszakasz asz­fal­tozására, amit 2017-ben megnyertük. Mi­vel Debren község kicsi, úgy pályázhattunk sikeresen, ha más köz­ségekkel (Szilágyszeg, Cigányi, Mirsid) társultunk.

 • Felújítottuk a dobai és a vérvölgyi kultúrotthont, Szentkirályon most zajlanak a felújítási munkálatok
 • A Helyi Fejlesztési Országos Program (PNDL) keretében 49 milliárd lejt nyertünk a víz- és csatornahálózat bővítésére. Elmondhatjuk, hogy a tanyákon kívül nem lesz olyan ház, ahol ne lenne lehetőség a víz és a csatorna bevezetésére.

 • Folyamatban van a debreni és a dobai isko­la teljes felújítása: új bútor­zattal és számítógépekkel látjuk el a két oktatási intézményt
 • Saját pénzből Kisdobára kápolnát építettünk

 

Folyamatban lévő munkálatok, tervek a jövőre

 • Kápolnát építünk Debrenbe, az alap már le van téve, erre 56 ezer eurót nyertünk a Gál Tövishát programon keresztül
 • Elkezdtünk dolgozni a földgázrendszer kiépítésén, készítjük a szükséges előtanulmányt, a következő mandátumban remélem sikerül kiviteleznünk a tervet
 • Célul tűztük a közvilágítás korszerűsítését
 • Újraaszfaltozzuk az ezelőtt 10-12 évvel aszfaltozott utakat
 • Amelyik településen nincs kápolna, önrészből vagy pályázat útján építeni fogunk
 • Készülünk a 2021-2027-es pályázatokra. Szeretnénk a bekötőutakat újraaszfaltoztatni, a villanyhálózatot korszerűsíteni, a csórai és a nagymoni kultúrotthont felújítani.

 

 Tanácsosjelöltek listája

 1. Nagy Mihály
 2. Tóth Sándor
 3. Szabó Matild
 4. Szabó Mária-Emese
 5. Nagy Károly
 6. Süle Gyula-Zsolt
 7. Csapó János
 8. Boda Miklós

 

Kicsi és szegény a községünk, de sokat haladtunk. Az idegenek folyamatosan jelzik, hogy jó úton vagyunk, mert látszik a fejlődés. A jövőben arra fogunk törekedni, hogy befektetőket vonzzunk erre a vidékre, hogy fiataljainknak munkát tudjunk biztosítani.

Örömmel tapasztaljuk, hogy a fiatalok kezdenek hazajönni, lakást vesznek, házat építenek a községközpontban és Vérvölgyön is.

Arra kérem a helyieket, hogy továbbra is bízzanak bennünk, mert értük vagyunk, és velük együtt erősebbek leszünk. Nap mint nap azért dolgozunk, hogy községünk fejlődjön, és a lakosok élete könnyebb legyen.”