Wed. Jul 24th, 2024

Az Oktatás Világnapján – Mentor Díj kiváló oktatóknak

Jelölések 2022

Az idén is tíz olyan tanárt, edzőt, nevelőt díjazunk, akik fiatalokat oktatnak, képeznek, szakköröket vezetnek, versenyeket, találkozókat szerveznek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásuk elindulását, akiknek jelentős szerepük volt tanítványaik életében, akiket tevékenységük szerint megbecsülnek a helyi közösségek és elismernek a szakterületükön dolgozó kollégáik.

A díj Ioan Nemțoi üvegművész alkotása és 8.000 lej pénzjutalom.

Bárki jelölhet egyénileg vagy csoportosan, online, 2022. december 31-ig A Közösségért Alapítvány honlapján – https://pentrucomunitate.ro/hu/mentor – ahol további részletek is megtalálhatók.

A Mentor Díjjal szeretnénk felhívni a közvélemény figyelmét azokra a tanárokra, nevelőkre, edzőkre, mentorokra, akik tehetséges fiatalokat fedeztek fel, a háttérből segítették tanítványaik első lépéseit, akiknek áldozatvállalása, munkája nagyban hozzájárult egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához, akik nem részesültek a megteremtett értékekhez illő elismerésben.

Keressük azokat a nevelőket, mentorokat, akik ösztönzik a tehetséges gyermekeket, mellettük vannak, keresik számukra a továbblépés lehetőségét, felkészítik őket a versenyekre, ha kell, velük együtt pályáznak, segítik őket a fejlődésükhöz szükséges anyagi források megtalálásában is.

Tizenkét év alatt, 2010-2021 között, 121 Mentor-díjazott volt. A mellékelt táblázatban megyék szerint megtalálhatók a díjazottak és a róluk készült rövid portréfilmek elérhetőségei.

András Imre
0755-045699
mentor@pentrucomunitate.ro