Wed. Mar 22nd, 2023

Az időseket köszöntöttük Bagoson

Az idősek nemzetközi világnapja alkalmával október 2-án Szilágybagos Községben is köszöntöttük a szépkorú lakosainkat. Az ünnepi alkalomra a Polgármesteri Hivatal és Helyi Tanács szervezésében vasárnap délután került sor. Hagyományainkhoz híven ökumenikus istentisztelettel indult az ünnepség a bagosi Kultúrotthonban, amely alkalmon az Igét Nagy Tibor szilágybagosi református lelkipásztor hirdette. Az ünnepi alkalmon nagy létszámban vettek részt a különböző felekezeteink bagosi és borzási szépkorú hívei és azok családtagjai. Az istentiszteletet után Bogár Irma, a Szabó Miklós Községi Könyvtár könyvtárosa egy verssel köszöntötte a résztvevőket, ezt követően Bernáth István Szilágybagos Polgármestere ünnepi köszöntőjében méltatta elődeink példaértékű munkáját és bíztatta a fiatalabb generációkat, hogy minél több időt töltsenek idősödő hozzátartozóikkal, mert az elvesztegetett órákat semmi se pótolhatja. Megkülönböztetett figyelemmel köszöntötte a község két legidősebb férfi lakosát: Horváth Istvánt és Kincses Imrét, akik életük 93-ik évében járnak, és a két legidősebb nő lakost: Boér Ilonát és Papp Lídiát, akik az idén ünnepelték a 90-edik születésnapjukat. Jó égészséget és boldog életet kívánt még a falu egyetlen ükmamájának Kromek Erzsébetnek és annak a három házaspárnak, akik ebben az évben ünnepelték az 50-ik házassági évfordulójukat, név szerint Fazakas Bélát és Magdolnát, Lukács Józsefet és Ibolyát, valamint Szabó Lászlót és Klárát. A Bagos-Borzás Ifjúsági Tanács tagjai is megörvendeztették idős lakosainkat, Óbecsey István: Szeressétek az öregeket című költeményének előadásával. Kánya Zoltán és Molnár János is egy-egy szavalattal emelte az ünneplésünk fényét, majd a Kavalkád női dalcsoport egy népdalcsokrot énekelt. Az ünnepség a Himnusz közös eléneklésével zárult, amelyben tárogatóval közreműködött Birtalan József. Hazaindulás után, a kijáratnál minden 70 évesnél idősebb személy a Polgármesteri Hivatal jóvoltából egy kis ajándékcsomagban részesült és a Bagos-Borzás Ifjúsági Tanács tagjai egy szál szegfűt adtak át tiszteletük jelképeként az idős embereknek.

Illesse hála és köszönet mindazokat a személyeket, akik készséges munkájukkal és segítségükkel hozzájárultak az ünnepség sikerességéhez.

Birtalan Beáta