Tue. Mar 28th, 2023

Az idei érettségizők figyelmébe!

A 2022-es évfolyam végzőseinek jelentkezniük kell a Szilágy Megyei Foglalkoztatási Ügynökségnél, hogy igénybe vehessék a számukra elérhető összes szolgáltatásokat, amelynek célja a munkaerőpiacra való beilleszkedés.

Azok az oktatási intézményekben végzettek, akik a lakóhelyük szerinti kerületben működő munkaügyi hivatalok nyilvántartásában álláskeresőként regisztráltatják magukat, ingyenes információs és szakmai tanácsadási szolgáltatásokban, munkaközvetítésben, szakképzési szolgáltatásokban és foglalkoztatási ösztönzőkben (bónuszokban) részesülnek.

A megyei ügynökség nyilvántartásába álláskeresőként való regisztráláshoz a következő dokumentumok szükségesek:

– személyi igazolvány;

– érettségi bizonyítvány vagy oklevét, amely tartalmazza az érettségi dátumát;

– önéletrajz;

– nyilatkozat az egészségi állapotról

– hozzájárulás a személyes adatok felhasználásához.

Az érettségizettek esetében – függetlenül attól, hogy letették-e az érettségi vizsgát vagy sem – 60 napos időszakot kell számítani az érettségi időpontját követő naptól, a hatályos rendelkezésekben meghatározottak szerint.

Azon diákok esetében, akik megbuktat valamelyik tantárgyból, a 60 napos időszakot a vizsga letételének időpontjától, azaz az oktatási intézmény által kiállított bizonyítványban feltüntetett dátumtól kell számítani.

Az iskolából kikerülők munkanélküli-ellátásáról további információk találhatók az intézmény honlapján: www.anofm.ro, secțiunea Persoane fizice/ Indemnizații de șomaj si venituri de completare.