Tue. Jul 16th, 2024

Az állami egyetemeknek évente 5 tandíjmentes helyet kell biztosítaniuk a sajátos nevelési igényű diákoknak

A képviselőház szerdán elfogadott egy törvényjavaslatot, amely előírja az állami felsőoktatási intézmények számára, hogy évente legalább öt államilag támogatott (ingyenes) helyet biztosítsanak a sajátos nevelési igényű gyerekeket oktató tanintézményekben végzett és érettségivel rendelkező diákok számára.

A javaslat a 2011/1-es oktatási törvény 205. cikkelyét egészíti ki.

Amennyiben az így fenntartott helyeket nem nem töltik be, az egyetemek újraosztják azokat a többi jelentkező között – írja elő a tervezet.

A képviselőház első házként fogadta el a tervezetet, a szenátus lesz a döntő fórum.