Sun. Oct 25th, 2020

„Aki szívből szereti azt, amit csinál, abba nem fárad bele.” – Interjú Bogya Annával

Bogya Anna a fiatalokért és a nőkért dolgozik, azért, hogy Szilágy megye mindenki számára egy élhető, szerethető hely legyen, ahol öröm élni. Közel nyolc éve a közösségért, a közösséggel együtt szervez különböző rendezvényeket, előadásokat annak érdekében, hogy mindenkinek lehetősége legyen a fejlődésre és a csapatban való dolgozásra.

 

Hogyan kerültél bele a politikai életbe?

Kérdés az, hogy mit is jelent pon­tosan a politika? Mert amennyiben a szó valódi értelmét vesszük alapul és nem azt, ami a köztudatban él, akkor ez a közéletben való részvételt jelenti. Amikor valaki egy olyan cél mellett dolgozik, ami a közjót szolgálja, az politizál. Ebben az értelemben nyolc évvel ezelőtt kezdtem el politizálni, mikor a SZIT (Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács) csapatában munkát vállaltam.

Éreztem magamban a késztetést, hogy megszólaljak, véle­ményt formáljak és ezért dolgozzak. Önkéntesként csatlakoztam a SZIT-hez, majd egyre több munkát bíztak rám. Elsősorban pályázatokkal foglal­koztam, ez meghatározta az egész ed­digi munkámat. Megtanultam, hogy álmodni kell és meg kell találni az ezek magvalósításához vezető utat, esetemben a megfelelő pályázati kiírást, ez pedig csak és kizárólag csapatban lehet. Ezek után egyre több feladatot vállaltam, az RMDSZ Nőszervezetében folytatott munkám és eredményeim pedig egyre inkább felhívták rám a figyelmet, egyre többen szavaztak nekem bizalmat. 2019-ben a Szilágy megyei fiatalok megbíztak a SZIT vezetésével, ugyanakkor az országos RMDSZ Nőszervezet felkért, hogy vállaljam a szervezetben az ügyvezető elnöki tisztség betöltését, de a MIÉRT-ben (Magyar Ifjúsági Értekezlet) is fontos tennivalókat bíztak rám. Sokan kérdezik tőlem, hogy bírom-e az ezekkel járó sok munkát, de úgy gondolom, hogy aki szívből szereti azt, ami csinál, abba nem fárad bele. Olyan ez, mint egy hobby, amiben nem elfárad, hanem feltöltődik az ember, és nem esik nehezére szabadidőjét és akár pénzét is ráfordítani. Nekem ez a hobbim.

 

Évekkel ezelőtt, egészen fiatalon kapcsolódtál be a SzIT csapatába. Voltak-e nehézségeid?

Nehézségek mindannyiunk élete során adódnak, ezek azért vannak, hogy szembenézzünk velük és le­küzd­jük azokat. Minden nehézség mege­rő­sít bennünket, így voltam ezzel én is. Mikor az SZIT alelnöke lettem, egyetlen nőként, kihívást jelentett a férfiak közt súlyt adni a hangomnak, de sikerült. Megtanultam elmondani a véleményemet és kiállni mellette. Úgy érzem, úttörő is voltam e téren a csapatban, mert míg 2013-ban egyetlen nő voltam a SZIT elnökségében, ma ez teljesen megváltozott. 2019-ben, a SZIT történetében először nőt választottak elnöknek, és az alelnökök fele is nő, akiket azért bíztak meg, mert rátermettek és a kellő felkészültségük is megvan ahhoz, hogy a szervezetet előre vigyék, és ezáltal eredményesen dolgozzanak a szilágysági fiatalokért. Persze számos más nehézséggel is szembenéztünk, de együtt mindegyiket sikerült leküzdenünk.

 

Miért fontos, hogy a fiatalok hangot adjanak a véleményüknek és bekapcsolódjanak a politikai életbe?

Sokszor halljuk azt, hogy a fiatalokat nem érdekli semmi, hogy kizárólag elvárásaik vannak, de igazából nem akarnak tenni a közösségért. Ez nem így van! Fiatalok közt dolgozom, fiatalokkal beszélgetek nap mint nap, és az a tapasztalatom, hogy nagyon is szeretnének tenni, csak a módját nem ismerik annak, hogy hogyan is kellene elkezdeni. Erre adnak lehetőséget és eszközöket az ifjúsági szervezetek.

Azt, hogy nekünk milyen igényeink vannak, hogy mi hogyan látjuk a jövőt, azt, hogy szerintünk mit kellene tenni azért, hogy a jövő úgy alakuljon, hogy ne elvándoroljunk, hanem itthon tervezzük életünket, azt mi tudjuk és nekünk is kell elmondani, hiszen rólunk van szó, mikor hosszútávon tervez a politikum. Bár fiatalok vagyunk, és sok esetben tapasztalatlanok, mégis fontosnak tartjuk azt, hogy ezeket megfogalmazzuk és a tapasztalt vezetők az ő tudásuk és a mi véleményünket figyelembe véve hozzák meg azokat a döntéseket, amelyek a mi életünkre vannak befolyással.

Olyanok vagyunk, akár a repülni vágyó madárfiókák, mindennél jobban vágyunk arra, hogy a széllel együtt szálljunk, de még esetlenek vagyunk, még gyengék a szárnyaink. Szükségünk van a tapasztalt madarakra, akiktől elsajátíthatjuk a repülés csínját-bínját, eleinte rövidebb időre elhagyva a fészket, majd egyre hosszabb és hosszabb távokat megtéve, míg megtanulunk önállóan repülni. Szükség van az idősebbekre, hogy tanítsanak, de ugyanakkor szükség van a fiókákra, mert különben a fészek üres marad.

 

Mit ad a SzIT a szilágysági magyar fiataloknak?

A SZIT a szilágysági fiatalokból áll, az, hogy mit ad, az azokon múlik, akik a csapatot alkotják. Számos fiataloknak szóló rendezvényt szervezünk, képzé­seket, amelyek által olyan tudást sajátíthatnak el, amit az élet bármely területén felhasználhatnak.

A SZIT önkéntes alapon működik, a tagoktól az elnökségig mindannyian önkéntesen végezzük a dolgunkat és talán pont ez az, ami a legfontosabb. Egyetemi éveim alatt közigazgatást tanultam, de az igazán meghatározó időszak az életemben az önkéntességből ered, amikor megtanultam úgy dolgozni, hogy nem várok el érte semmit. Megtanultam csapatban és a csapatért tenni, és azt, hogy mit jelent a jó cél, és mit jelent dolgozni érte. Megtanultam úgy dolgozni, hogy sikerélmény legyen az eredmény, de ugyanakkor bocsánatot kérni, mikor valakit megbántok. Megtanultam dönteni, de ugyanakkor a felelőséget is vállalni, ha az a döntés helytelennek bizonyul. Megtanultam álmodni, és azt is, hogy hogyan kell tenni annak megvalósításáért. Megtanultam tömeg előtt beszélni és azt is megérteni, hogy azok, akik semmit nem tesznek, mindig bántani fogják azokat, akik őszintén tesznek a közösségért. Megtapasztatam, milyen az élet egy olyan csapatban, ahol soha nem voltam egyedül, ahol mindig volt kire számítani, ahol mindig jól éreztem magam. Ezt adhatja a SZIT minden szilágysági fiatalnak, aki csatlakozik hozzánk.

 

Pontosan milyen kapcsolatban áll a SzIT a MIÉRT-tel? Miért fontos, hogy ez a kapcsolat ápolva legyen?

A SzIT a MIÉRT (Magyar Ifjúsági Értekezlet) tagszervezete. Hosszú évekig volt óriási szakadék a két szervezet között; működött a SzIT, működött a MIÉRT, de nem volt köztük egy élő kapcsolat. Oltean Csongor, a MIÉRT jelenlegi elnöke volt az, aki felépítette a hidat a két szervezet között, azóta az együttműködés is sokkal konkrétabbá vált. A SzIT szervezett egy országos ifjúsági rendezvényt Zilahon, amikor Erdély minden megyéjéből érkeztek hozzánk fiatalok, de az Erasmus+ pályázatunk is az együttműködés ered­ménye, amikor 10 országból érkező fia­talok egy héten át ismerkedhettek megyénk­kel és a SzIT-ben aktiváló fiatalokkal.

2019-ben először, szilágysági ügy­ve­zető alelnöke is lett a MIÉRT-nek, amikor az önkormányzatokkal kapcsolatos ifjúsági ügyek koordinálást vállaltam.

Kiemelten fontosnak tartom, hogy a SzIT a MIÉRT által bekerüljön az országos ifjúsági körforgásba, kapcso­latokat teremtve, tapasztalatot cserélve a más megyékben tevékenykedő fia­talokkal, ezáltal nemcsak mi, fiatalok, hanem egész Szilágy megye nyer.

 

Az önkormányzati választások során te is bekerültél a megyei tanácsba. Ez milyen feladatokkal jár és kiket képviselsz az elkövetkezendő négy évben?

30 év után először két fiatal is van az RMDSZ megyei tanácsosai között, mindketten a SzIT-ben tevékenykedünk évek óta. Ez a nyitás az RMDSZ részéről irányunkba elismerés az eddigi munkánkért, ugyanakkor rendkívül nagy bizalomról is tesz bizonyságot. A Szilágy megyei RMDSZ hisz a fiatalokban, hisz abba, hogy képesek vagyunk a feladatok elvégzésére, amely minden szilágysági lakos javára válik.

Engem Kraszna és a körzetében lévő települések bíztak meg azzal, hogy képviseljem őket a megyei ta­nács­ban, ezért mindenekelőtt az a feladatom, hogy az itt élők érde­ké­ben mindent megtegyek, de tovább­ra is kiemelten fontos, hogy a fia­ta­lok hangját továbbítsam ebben a döntéshozó testületben is, illetve egyedüli nőkent a tanácsosok között az RMDSZ frakcióban, kötelességem a Szilágy megyei nők érdekeit szem előtt tartani. A munkát a megyei tanácsban is csapatban fogjuk végezni, de biztos vagyok abban, hogy akárcsak eddig, most is ki fogok állni a véleményem mellett, amelyet a tapasztalatomra és a helyiekkel, fiatalokkal és nőkkel való párbeszédekre alapozok. A me­gyei tanácsosi csapattal erőnk fe­lett is azért fogunk dolgozni, hogy min­den lehetőséget kihasználjunk és minden eszközt felhasználjunk an­nak érdekében, hogy településeink fejlőd­jenek, közösségeink megerősödjenek.

 

Október 8-án volt a megyei rangsoroló gyűlés, amikor téged a második helyre rangsorolt a megyei Állandó Tanács, a parlamenti képviselői listán, mit jelent ez, te is fogod képviselni a szilágysági magyarokat a romániai parlamentben?

Sajnos nem volt rá precedens, hogy Szilágy megyében, a második helyen lévő képviselő-jelölt bejusson a parlamentbe, de ez nem kizáró ok, amennyiben a Szilágy megyei magyarok élnek szavazati jogukkal és magas arányban elmennek szavazni, akár a második hely is sikerülhet, ez rajtunk múlik, szilágysági magyarokon.

Rendkívül nagy megtiszteltetés szá­momra, hogy az Állandó Tanács tagjai, élén Seres Dénessel, ennyire bíznak bennem, hogy erre a helyre rangsoroltak, ugyanakkor a listán több fiatal is fellelhető. A képviselői listát erősíti Dobrai Krisztián, illetve Szoboszlai Györk, mindketten a SZIT-ben tevékenykednek és bizonyítottak a maguk szakterületén, a szenátori listán pedig Papp Lajos, a SZIT előző elnöke is rajta van. A munkánk elismerése fontos, ugyanakkor nagy feladat elé is állít minket. A fiatalok alacsonyabb arányban mennek el szavazni, mert nem érzik teljesen magukénak a választásokat. Ez lesz a feladatunk a következő időszakban, hogy meggyőzzük őket, hogy ez rólunk, fiatalokról szól, a saját jövőnkről döntünk december 6-án.

Kabai Krisztina