Fri. Jul 12th, 2024

A zilahi rovásfeliratos Tuhutum emlékmű története (II.) – Somogyi, a fekete bárány

Az emlékmű rovásfeliratainak története azonban jóval  a  felavatása előtt kezdődött, mégpedig 1870-ben. Ebben az évben Somogyi Antal (1811 – 1885),  a régi könyvek gyűjtője, a szatmári 12 pont szerzője, 1849-es halálraítélt hazafi,  Bécsben megvette Cicero (római filozófus, író, Kr. e. 106 – Kr. e.  43) egy 1582-ben kiadott művét.

Somogyi  Antal  ebben a 16. századi könyvben a jegyzetelésre szánt üres lapokon 80  rovással írt   „hegedűs éneket”, regősök, táltosok  verseit találta, amelyek  Hunortól, Magyartól a mohácsi vészig őseinkről, a vezérek koráról, Árpád-házi királyainkról szólnak és még néhány verset a  16. vagy 17. századi Komáromi Énekes Könyvből is.

A regősök nevei: Hátszegi Pál, Zalai Péter, Székely Lajos, Pécsi Vitéz Mihály. Több vers alatt csak H betű van, ami a Hegedűs szót jelenti. Ezeket az első bejegyzés  szerint a Halom nemzetségű Kova Áron diák gyűjtötte és írta bele  rovással a Cicero kötetbe, ezért Somogyi elnevezte Kova Áron könyvének.

             Kova Áron diák írása a Cicero kódexben: Erdélyrül

                       (részlet  Mandics György könyvéből)

A verseket Somogyi Antal átírta latin betűre és 1873-ban Aradon kiadta Régi magyar énekek címmel. Ezek között már szerepel az a hat táltos ének, amely  majd Fadrusz János  pogány oltárára kerül, bár  nagy szobrászunk nem ebből a kötetből ismerte meg ezeket.

Miután a magyar művelődéstörténet egy fontos emlékéről volt szó, a Tudományos Akadémia  nyelvvel és irodalommal foglalkozó egyes képviselői azonnal ráfogták az 1848-as hősre, hogy ő hamisította, írta be a rovásos részeket a Cicero Kódexbe. Somogyi még több  rovásbeírásos könyvet gyűjtött össze, ezeket a névrokona, Somogyi Károly  püspök által alapított szegedi könyvtárnak ajándékozta. Mandics György  foglalkozik feldolgozásukkal, már öt kötete jelent meg erről.

Annak a könyvnek a címe , amelyből Fadrusz János  a hat táltos éneket vette: Karacsay Kódex. Ez is Somogyi Antal rovásbeírásos gyűjteményéhez tartozott.  Két 16-17. századi  jogász könyvébe befűzött üres jegyzetlapokra írták, 68 oldalon 54  verset.

Somogyi ezt a könyvet Karacsay Clemence erdélyi grófnőnek  ajándékozta 1884 táján, mivel gyakori vendég volt  nála és férjénél,  lovag Rodakowsky József, nyugalmazott  cs. és kir. lovassági tábornoknál. 

          Karacsay Kódex: az Erdélyrül című  táltos vers részlete                                

(Mandics György könyvéből)

Friedrich Klára