Tue. Jun 18th, 2024

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület pályázati felhívása

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület kolozsvári székhelyű nonprofit szervezet 2003 óta támogat ösztöndíj-program keretén belül tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, diákokat. Évente többszáz ösztöndíjas folytatja tanulmányait a világ számos pontján élő támogatók anyagi hozzájárulásának köszönhetően. A támogatók személyesen is figyelemmel követhetik a pártfogoltjaik tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét. Egy tanuló ösztöndíja havonként 27 000, évi szinten 324 000 forintnak megfelelő támogatást jelent. Sikeres érettségit követően ösztöndíjasaik felsőfokú tanulmányait is segíthetik támogatóik. Az Egyesület alapítása óta több mint 1500 tanulót vett fel tehetségtámogató programjába: ők jellemzően 4-6 évig részesültek, részesülnek ösztöndíjban.

„Amiben a mi programunk egyedülálló, az az, hogy mi nem olyan tehetségekkel foglalkozunk, akik már valahol nagyon kitűntek. Hál’ istennek vannak, akik megkapják a kellő támogatást családi környezetből is, elit iskolába járnak, tehetségprogramokba is bekapcsolódhatnak, mentorálják őket. Mi ebben a nagyon szegregált román és romániai magyar társadalomban és iskolarendszerben azokat szeretnénk támogatni, akik tehetségként nehezebb helyzetben vannak, hátrányos helyzetben, azt is mondhatnám, hogy veszélyeztetettek” – emelte ki Egyesületünk alapító-elnöke, Péntek János nyelvészprofesszor az ösztöndíj-pályázatot meghirdető sajtótájékoztatón.

Kiírásunkra pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan jó képességű gyermeke a 2023/2024-es iskolai évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban a romániai magyar közoktatásban (beleértve ebbe a szaklíceumi oktatást és a szakoktatást is), és teljesíti az alábbi feltételeket:

1. A család anyagi helyzete megnehezíti a gyermek továbbtanulását; az egy családtagra jutó reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 1500 lejt.

2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig (szakoktatásban tanulmányai befejezéséig) tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását a romániai magyar közoktatásban.

3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke a 2023/2024-es tanév végén legalább 8,50-es általánost ért el.

Bővebb információk az Egyesület tevékenységéről a nyilasmisi.ro honlapon olvashatóak.

A pályázatokat 2024. július 31-ig várjuk az Egyesület postacímére: 400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu 2/8 jud. Cluj, vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail-címre. Online is kitölthetőek a formanyomtatványok a nyilasmisi.ro oldalon.

A pályázati csomagot (felhívás, adatlap, űrlap a pályázó tanuló jellemzésére) levelünkhöz csatolva küldjük, de azok honlapunkról is letölthetőek.

A pályázattal kapcsolatban további információk a 10.00–16.00 óra között hívható 0787-200690-es telefonszámon vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail-címen kérhetőek.

Támogatóként pedig az év során bármikor lehet csatlakozni a Nyilas Misi ösztöndíj-programhoz az Egyesület honlapján található űrlapon keresztül.

Tisztelettel kérjük, népszerűsítsék az ösztöndíj-pályázatot, hogy minél többen élhessenek a lehetőséggel!

Köszönjük a segítséget!

Tisztelettel és köszönettel,

Dénes Ida, ügyvezető