Wed. Jul 24th, 2024

A Nemzeti Kataszteri és Földhivatali Program helyzete Szilágy megyében

A PNCCF célja, hogy az állampolgárok számára ingyenesen regisztrálja a romániai ingatlanokat (földet, épületet) az integrált kataszteri és telekkönyvi rendszerbe. A program finanszírozása az ANCPI saját bevételeiből – több mint négymilliárd lej -, a 2014-2020-as Regionális Operatív Program (POR) keretében nyert külső forrásokból – mintegy 313 millió euró – és az önkormányzatok helyi költségvetéséből történik.

 1. Költségmentes kataszterezés a polgárok számára, európai forrásokból finanszírozva
  1.1. A Szilágy megyei Kataszteri Hivatal (OCPI) bejelenti a kataszteri munkálatok megkezdését 15 településen. Az ingatlanoknak az integrált kataszteri és ingatlan-nyilvántartási rendszerben történő rendszeres nyilvántartásba vétele a Nemzeti Kataszteri és Földhivatali Program (PNCCF) keretében történik, és a polgárok számára ingyenes. A finanszírozást a 2014-2022 közötti időszakra vonatkozó regionális operatív program (POR) keretében vissza nem térítendő európai forrásokból biztosítják.
  Azon Szilágy megye 15 települése, amelyek teljes mértékben európai forrásokból lesznek kataszterezve, a következők: Benesat, Cizer, Crasna, Gâlgău, Ileanda, Ip, Letca, Lozna, Marca, Meseșenii de Jos, Năpradea, Pericei, Românași, Sânmihaiu Almașului és Zimbor. Ezek összesen mintegy 166 000 ingatlant és közel 93 000 hektár földterületet foglalnak magukban.

Az ANCPI a kedvezményezettje a „Románia vidéki területein az ingatlan-nyilvántartási rendszer lefedettségének és integrációjának növelése” című nagyszabású projektnek, amely kiegészíti a PNCCF célkitűzését azáltal, hogy 5 758 314 hektár kataszteri munkálatokat végez Románia vidéki területein található 660 UAT-ban. A projekt összértéke 312 891 155 euró, amelyből 265 957 482 euró az Európai Unió vissza nem térítendő támogatása, 46 933 673 euró pedig az állami költségvetésből származó társfinanszírozás.


„Az ingatlan-nyilvántartási rendszer lefedettségének és inkluzivitásának növelése a romániai vidéki területeken” című projektről bővebb információ a http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020 oldalon található.

1.2. Szilágy megyében a 11. prioritási tengely – POR 2014-2020 finanszírozásával hat UAT szerepel a „Románia vidéki területein az ingatlan-nyilvántartási rendszer lefedettségének és integrációjának növelése” című nagyprojekt végrehajtási szakaszában, az alábbiak szerint:

 1. Ingyenes kataszterezés a polgárok számára, az ANCPI saját bevételeiből finanszírozva
  Szilágy megyében a szisztematikus nyilvántartási munkálatokat a kataszteri ágazatok végzik többéves finanszírozásból (VII. és VIII. finanszírozás).
  Szilágy megyében található ingatlanok kataszterbe és telekkönyvekbe való bejegyzésére a VII. és VIII. finanszírozásra elkülönített teljes összeg 4.877.544 lej. Az általános kataszteri munkák megkezdésében vagy folytatásában érdekelt polgármesterek kataszteri ágazatonként finanszírozási szerződést kötöttek a Szilágy megyei OCPI-vel.
  Ahhoz, hogy az ANCPI által kiutalt pénzalapból részesülhessenek, azok az UAT-k, amelyek a Szilágy megyei OCPI-vel kötöttek finanszírozási szerződést, kivitelezőket kell keressenek. Évente minden jogosult UAT legfeljebb 160 000 lejes támogatást kaphat az ingatlanoknak az integrált kataszteri és telekkönyvi rendszerbe való bejegyzésére.

2.1. VII. finanszírozás kataszteri ágazatok szerint, 2021-2023
Az UAT-k és a Szilágy megyei OCPI között aláírt finanszírozási szerződések

Szolgáltatási szerződések, VII. finanszírozás

2.1. VIII. finanszírozás kataszteri ágazatok szerint, 2022-2023

A helyi hatóságok és a Szilágy megyei OCPI között aláírt finanszírozási szerződések

Szolgáltatási szerződések, VIII. finanszírozás

 1. Erdélyi autópálya

Ebben az időszakban az autópálya Szilágy megyét átszelő szakaszán található ingatlanok kisajátítási eljárásának befejezéséhez szükséges parcellázási tervek elkészítése és elfogadása érdekében zajlik a “Brașov – Tg. Marosvásárhely – Kolozsvár – Nagyvárad, 3B szakasz, Mihăiești – Suplacu de Barcău”. Parcellatervek száma-42, beérkezett ingatlanok száma -1569, a parcellatervek összterülete-668 ha.
A Szilágy megyei OCPI befejezte a román állam tulajdonjogának, illetve a Közlekedési és Infrastruktúraügyi Minisztérium igazgatási jogának bejegyzését az Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Társaságon keresztül a “Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea autópálya” nemzeti érdekű közművesítés kisajátítási folyosóját képező területre.
Az e jogok bejegyzésének alapjául szolgáló jogszabályok a következők: a 2021. március 3-i 282. számú kormányhatározat a következőkről a magántulajdonban lévő összes épület kisajátítási eljárásának megindításáról, valamint a 858. számú, 2021.05.05.05-én a Nemzeti Közúti Infrastruktúra-üzemeltető Társaság-S.A. által kiadott kisajátítási határozatról.


Kapcsolattartó személy:
Oana Florian, szóvivő
Tel. 0260-618322
E-mail: sj@ancpi.ro


Szilágy megyei OCPI igazgatója,
Sergiu PANIE