Mon. Feb 26th, 2024

A nagykorú, munkaképes személyek kötelesek eltartani munkaképtelen, anyagi támogatásra szoruló szüleiket

A nagykorú, munkaképes személyek kötelesek eltartani ,,nehézségekkel küszködő, munkaképtelen, anyagi támogatásra szoruló szüleiket” – erről szóló törvénytervezetet nyújtott be a szenátusba egy, többségében szociáldemokrata párti törvényhozókból álló csoport.

A javaslat előírja, hogy amennyiben az eltartásról nem rendelkezik testamentum vagy írott szerződés, a feleknek kell megegyezniük erről, végső esetben pedig akár bírósághoz fordulhatnak az ügyben.

A fix összegű, havonta fizetendő tartásdíj összegét a bíróság állapítja meg, ,,a gyermek anyagi és családi helyzetnének figyelembevételével”, de az összeg nem haladhatja meg a fizetésre kötelezett személy nettó havi jövedelmének egyötödét.

A tervezet értelmében amennyiben a munkaképtelen, anyagi támogatásra szoruló nagyszülőket gyermekeiknek nem áll módjukban eltartani, ez a kötelezettség áthárul az unokákra.

A javaslat szerint a tartásdíj kifizetésének ,,rosszhiszemű elmulasztása” hat hónaptól három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy bírsággal büntethető.

agerpres.ro