Tue. Mar 5th, 2024

A megyei tanácsosok szavaztak a költségvetés-kiegészítésről, és továbbra is támogatják az ifjúsági, sport és szociális tevékenységeket

Többek között költségve­tés-kiegé­szí­tésről, ifjúsági- és sporttevékeny­ségekről szóló pályázatoknak a megí­téléséről döntöttek a héten a tanácsosok a megyei tanácsülésen.
A megyei utakon végzett téli hóeltakarítási munkálatok többletköltséget jelentettek a helyi önkormányzatoknak, nem volt elegendő a március 31-ig leosztott összeg, ezért a megyei tanács 551.190 lejt utalt át a községeknek, hogy fedezni tudják a kiadásokat – nyilatkozta Szilágyi Róbert István, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke.

A megyei tanács tartalékában lévő 7,5% jövedelemadó leosztása volt a másik napirendi pont, amiről határoztak a tanácsosok. A jövedelemadóból a helyi önkormányzatoknak utaltak át a költségvetéseik kiegészítésére. ,,Az idei költségvetési törvény létrehozta ezt az ala­pot, amely a megyei tanács rendelkezésére áll, és amelyet a helyi önkormányzatoknak osztunk le. A költségvetési törvény három szempont alapján írja elő ennek a 7,5%-os alapnak a leosztását, elsősor­ban az önkormányzatok működtetésére, a helyi befektetések finanszírozására, és a helyi pályázatok önrészének a társfinanszírozására kell ezt a kiutalt összeget fordítani. A mostani, júniusi leosztásnál a törvény által megszabott elvek alapján jártunk el, ugyanakkor figyelembe vettük az önkormányzatok 2018-as többletjövedelmét, valamint a május 31-én a pénzügynél bejegyzett költségvetés végrehajtását. Magyar érdekeltségű települések közül Szilágycseh 100.000, Sarmaság 405.000, Kraszna 417.000, Haraklány 350.000, Sámson 250.000, Zsibó és Szilágysomlyó 250.000, Szilágybagos, Szilágyperecsen, Szilágyszeg és Kémer 205.000, Kárászte­lek, Varsolc és Ipp 200.000, Krasznahorvát 70.000, Kusaly 120.000, Cigányi 100.000, Magyarkecel 80.000, Szilágynagyfalu 30.000 lejt kapott. Fontos volt ezeket az összegeket leosz­tani még mielőtt megjelenik az országos költségvetési-kiegészítés, mert ha ez nem valósul most meg, a kormány figyelembe veszi ezt a tartalékalapot, és megtörténhet, hogy a községek kevesebb összeget kap­nak” – mondta az alelnök.

A tanácsülésről részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.