Tue. May 28th, 2024

A községek iskoláiban is arra törekednek, hogy a rendeleteknek megfeleljenek

Nincs könnyű dolga a szilágynagyfalui iskolaigazgatónőnek, Csiki Évának, aki a napokban kapta meg kinevezését, így kezdőként kell szembesüljön az új helyzettel, a folyamatosan változó rendeletekkel.

– Az önkormányzat támogatásával a szilágynagyfalui iskolában a nyáron két osztályban új padlót tettek, a folyosót kifestették, négy teremben részlegesen festettek, a kisiskola kapuját kicserélték, kisebb javításokat végeztek a tetőn, két folyosóra vizet vezettek be és négy osztályban kicserélték a padokat – ismertette Csiki Éva iskolaigazgató és Fórizs László tanácsos.

Az új tanévet 657 gyerek kezdi, ebből 337 magyar anyanyelvű. Az óvodában egy-egy magyar csoport indul évfolyamonként. Az elemi iskolában, a második és a negyedik osztályokban van két párhuzamos magyar osztály, a gimnáziumban a hetedikesek indulnak két osztállyal, a többi évfolyamokon egyetlen magyar nyelvű osztály lesz, 30 közeli létszámmal.

– A szükséges óvintézkedéseket illetően beszereztük a szükséges tisztító szereket, eszközöket. Egyetlen osztályban nem tudjuk biztosítani az egy méteres távolságot a diákok között, ez esetben kértük az osztály kettőbe osztását, de elutasították. Az illető osztályban körforgásszerűen 5-5 diák naponként otthon marad, és élő közvetítésben követi a tanítást. A folyosókon megterveztük az útvonalakat és a szünetek ütemezése is oly módon történik majd, hogy minél kevesebb diák legyen egy időben az udvaron, illetve a folyósókon.

Az online oktatással kapcsolatban a napokban a teljes tanári kar részt vesz egy tanfolyamon, ahol a Google classroom használatát tanuljuk. Folyamatban van az épületeink internethálózattal való teljes ellátása, és a felszerelések beszerelése, amivel biztosítjuk az online oktatást.
A legnagyobb gondot az okozza, hogy két takarító nyugdíjba ment, az ügyintézőnk pedig sajnos meghalt. A helyeket viszont blokkolták, és nem kaptuk meg az engedélyt, hogy új személyzetet alkalmazzunk.

Jelenleg szerencsére zöld zónában vagyunk, tehát az egyes forgatókönyv szerint indítjuk a tanévet – tájékoztatott az igazgatónő.

K.M.