Sun. Apr 14th, 2024

A Kormány létrehozta a Fenntartható Fejlődésért Felelős Tárcaközi Bizottságot. Borbély László: A Fenntartható Fejlődési Stratégiánknak konkrét hatása van

A szerdai kormányülésen elfogadták azt a Kormányhatározatot, amely létrehozta a miniszterelnök által vezetett intézményközi testületet, a Fenntartható Fejlődésért Felelős Tárcaközi Bizottságot. A bizottság nyomon követi Románia Fenntartható Fejlődési Stratégiájának gyakorlatba ültetését, folyamatos megfigyelés alatt tartja, értékeli és felülvizsgálja azt.

A múlt év végén felújított Stratégiának konkrét hatása van. Az első konkrét hatása az Agenda 2030 gyakorlatba ültetéséhez szükséges egyik fontos intézmény létrehozása. Meg vagyok győződve arról, hogy a Stratégia harmadik fejezetében javasolt felügyeleti és megvalósítási eszközök segítségével gyakorlatba tudjuk ültetni a Románia által 2015-ben felvállalt 17 fenntartható fejlődési célkitűzést” – nyilatkozta Borbély László.

Az új testület következetességet biztosít a fenntartható fejlődésre vonatkozó jogszabályok kidolgozásának és alkalmazásának folyamatában. A bizottság feladatkörébe tartozik Románia nemzetközi és európai szinten vállalt jelentéstételi kötelezettségeinek követése is a fenntartható fejlődés területén. Az új intézmény javaslatokat fogalmazhat meg a jogalkotási és intézményi keret javítására Románia kötelezettségvállalásainak megfelelő végrehajtása érdekében.

A Bizottság Állandó Titkárságát a Fenntartható Fejlődés Főosztály biztosítja, amely éves jelentést készít a Stratégia végrehajtásának helyzetéről. A dokumentum tanácsadói véleményt kap, majd a Kormány bemutatja a Parlamentben.

Az újonnan létrehozott intézménynek tagja, a miniszterelnök vezetésével, 27 miniszter, köztük a miniszterelnök-helyettesek is. Évi két alkalommal ülésezik, de szükség esetén rendkívüli ülésekre is sor kerülhet.

RMDSZ-tájékoztató