Fri. Jul 12th, 2024

A bírósági határozatok közlése hivatalból elektronikus levélben történik

A képviselőház kedden döntő házként elfogadta azt a törvénytervezetet, amely szerint a bírósági határozatok közlése hivatalból elektronikus levélben történik majd, amennyiben a per idején a felek megadták az ehhez szükséges adatokat.

A jogszabálytervezet a 2010/134-es polgári perrendtartási törvényt egészíti ki.

Az elektronikus úton elküldött bírói határozat tartalmazni fogja az elektronikus aláírást, amely helyettesíti a bírósági bélyegzőt és az ülésvezető jegyző aláírását. Az ítéletet kézbesítettnek lehet tekinteni, ha rendszerüzenet érkezik arról, hogy a címzett megkapta a per során megadott elektronikus postafiók címre (e-mail cím) a levelet. Ha az elektronikus levélben történő közlés e-mail cím hiánya miatt nem lehetséges, vagy ha a rendszer hibát jelez az elektronikus levél továbbítása során, a bírósági határozatokat a 154-es cikkelyben előírtak szerint kell kiküldeni – írja elő a tervezet.