Mon. Oct 2nd, 2023

Sok szó esett az elmúlt évben a Báthoryakról, ami természetes, két okból is, egyrészt nem minden városban születik király vagy fejedelem, mint ahogy az Szilágysomlyónak megadatott; másrészt, mert 2021-re a budapesti Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület és a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány közösen Báthory Emlékévet hirdetett.

Ezt sem véletlenül. Hiszen mint ismeretes, 1571-ben, azaz kerek 450 éve választották Báthory Istvánt Erdély fejedelmévé,1576-ban, tehát 445 éve tette le a lengyel királyi esküt, és 1581-ben, 440 éve alapított akadémiát Kolozsváron.

 Olyan évfordulók ezek, amelyeket jó felidézni, a felnövő nemzedékeknek is átadni, tudatosítani bennük is annak a szellemi örökségnek a nagyságát és értékét, amit nemes elődünk örökül hagyott. Különösen fontos ez itt a Szilágyságban, kiemelten Szilágysomlyón, a szülővárosban. Az emlékév Lengyelországtól Ausztráliáig széltében és hosszában a világon számos szervezetet, intézményt megmozgatott, különbnél-különb eseményeket szerveztek ennek jegyében.

A Báthory István Alapítvány Játékkuckó csoportja – szokásához és rendeltetéséhez híven – a fiatalabb korosztályokat, a gyerekeket és ifjakat szólította meg egy határok nélküli, online rajzpályázat által. A pályázat tárgya természetesen maga Báthory István volt, minden egyéb megkötés nélkül, így mindenki életkorának és képzelőerejének megfelelően engedhette szabadon szárnyalni gondolatait, valamint ceruzáját, ecsetjét, ollóját, vagy amit épp alkalmasnak talált a megjelenítésre. Érkeztek is az alkotások New Yorktól Bukarestig szép számmal. Volt, aki a fejedelem/király köré szövődött legendákból merített ihletet, volt aki a harcos kort képiesítette papíron, volt ki időutazás által csöppent be Báthory korába és ezt elmés humorral jelenítette meg rajzán. Legtöbben a fejedelem portréját rajzolták-festették meg, de a már önmagában is legendás vagy pedig a királyi díszes címer is kedvelt téma volt. A közel 200 (pontosan 199) beérkezett munkát két képzőművész: a nyírbátori zománcművész, Makrai Zsuzsa, a Báthory címerek művészi szakértője, valamint a kolozsvári ifjú képzőművész, Bába István értékelte. Kérésünkre értékelésüket nem egyszerű, száraz első, második, és a többi díj által összegezték, hanem minden arra érdemes rajz alkotóját személyesen szólították meg, rövid szöveges üzenetben emelték ki erényeiket és küldtek ösztönzést, bátorítást vagy elismerést számukra, amit mi kinek-kinek az oklevelén feltüntetve továbbítottunk. Minden résztvevőnek járt az online megküldött emléklap, a kiválasztott 46 pályázónak pedig a hazaiakon kívül öt országba vitte szét a posta az okleveleket és a vele járó kis jutalmat. A legtávolabbi pont az Amerikai Egyesült Államok-beli New York városa volt. A szülőváros valószínűleg túl magától értetődőnek találta a témát, mert mindössze három alkotót ihletett meg, de közülük is kiemelt lett és sok bíztatást kapott a 10 éves Szabó Krisztián valamint a 11 éves Pop Csenge Natália, aki már nem kezdő a pályán, hiszen számos egyéni kiállítást is maga mögött tudhat. A megyéből elismerő oklevelet kapott még Szabó Edina 12 éves zsibói alkotónk és kiemelt elismerésben részesült ugyanebből a korosztályból Tóth Bence szilágysámsoni rajzoló. Az emlékév és a téma fontosságát, komolyságát jelzi, hogy a legnépesebb korcsoport a 15-19 éveseké volt, ahol meglepően sok tehetséges alkotó jelentkezett, akik közül nagy valószínűséggel kerül majd ki eljövendő pályázatok szakavatott értékelője is. Szilágy megye itt sem vallott szégyent: elismerést és bíztatást kapott munkájáért a bősházi testvérpár, Vicsai Zalán Gergő és Vicsai Adrián Csaba, kiemelt elismerésben részesült a szilágyballai Király Tamás, akit az értékelők szintén további munkára ösztönöznek. A kiemelt alkotásokból remélhetően nemsokára online kiállítást is rendezhetünk, ami szintén a Báthoryakra s ez által megyénkre, városunkra irányítja a figyelmet.

A pályázat kiírásakor, bár ez is szerepelt valamelyest nem titkolt szándékaink között, mégsem gondoltuk, hogy a téma ennyire mélyen megmozgatja az embereket, szülőket, tanárokat, gyermekeket egyaránt. Egy idézett mondattal szeretném csupán ezt érzékeltetni: „Ezúton szeretném megköszönni, hogy pályázatuk révén volt módunk Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király személyével foglalkoznunk!” – írja Baji Miklós Zoltán képzőművész, a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, “Pingáló hobbitok” Gyermek Képzőművészeti Szakkörének szakmai vezetője.

A magunk részéről gratulálunk és mi is köszönetünket fejezzük ki további sikereket kívánva minden érdeklődő résztvevőnek, akárcsak a Bethlen Gábor Alap és a Communitas alapítványoknak.

Széman Rózsa

EMKE Szilágysomlyó