Tue. Jun 18th, 2024

2024. júniusáig el kell végezni minden 1978 előtt épült iskola szeizmikus kockázati besorolását

Döntő házként fogadta el a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely értelmében 2021. január elsejéig el kell kezdeni minden, 1978 előtt épült tanintézménynek otthont adó épület szeizmikus kockázati felmérését. A felmérés lezárásának és az épületek kockázati besorolásának határideje 2024. június 1.

A jogszabály az 1994/20-as kormányrendeletet módosítja, azzal a céllal, hogy a tanügyi sze­mélyzet és a tanulók biztonsága érdekében minden olyan romániai ingatlant fel­mérjenek, amely oktatási intéz­ménynek ad otthont.
Az elfogadott tervezet értel­mében a közintézmények ve­ze­tőinek legkésőbb 2021. január elsejéig ki kell ad­ni a műszaki felmérés megkez­désére vonatkozó utasítást. Az 1978 előtt készült, okta­tási intézménynek otthont adó épületek mechanikai szilárdságát és stabilitását vizsgáló felmérést arra kiképzett szakértők végzik el. Ennek alapján a megfelelő kockázati kategóriába sorol­ják be az ingatlanokat, és kidolgozzák a biztonsági in­téz­kedéseket. A rendelkezés csak azokra az épületekre nem terjed ki, amelyeknek 2010. január elseje után már felmérték az állapotát. A felméréseknek és a szeizmikus kockázati besorolásnak 2024. június elsejéig le kell zá­rul­nia. A költségeket a tanügyminisztériumon keresz­tül biztosítja a román állam.
Az előírás figyelmen kívül hagyása 1.000 lejtől 10.000 lejig terjedő bírságot von maga után.A képviselőház döntő fórum volt ebben a kérdésben.
agerpres.ro