Wed. Mar 22nd, 2023

Zsúfoltak az időseket ellátó szociális intézmények, ezért újakat hoznának létre

A Szilágyságban több mint harminc akkreditált állami és magán, rászoruló időseket támogató szociális intézmény működik. Ez sem elég, az intézményekben nehezen lehet szabad helyet találni, és a házi idősgondozók is túlterheltek.

Kérésre a koordinátor egy alapos szükségletfelmérést végez, ennek alapján döntik el, hogy az igénylő a 33 típusú ellátás közül melyikben részesülhet. Viszont az intézményekben nehezen lehet szabad helyet találni, és a házi idősgondozók is túlterheltek – ismertette Mircea Pop, a Szilágy Megyei Szociális Kifizetési és Ellenőrző Ügynökség (AJPIS) igazgatója, az idősek problémáival foglalkozó prefektusi értekezleten.

„Az állam folyamatos erőfeszítéseket tesz, hogy a meglévő szociális intézményeket fenntartsa és támogassa, igény esetén újakat hozzon létre. A kormány is prioritásként kezeli a szociális kérdéseket, a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztériumon keresztül Szilágy megye is támogatásokban részesül, amelyek biztosítják ezen intézmények működését. Fontosnak tartom, hogy a továbbiakban is fenntartsuk és támogassuk a szociális gondozási programokat, hiszen sok esetben a rászorulóknak ezek jelentik az egyetlen segítő kezet” – nyilatkozta Dari Tamás prefektus.

A beszámoló alapján Zilahon két állami nappali központ, két magán idősek otthona és két magán otthongondozást biztosító szolgáltatás működik. Szilágycsehben van egy állami és egy magán idősek otthona, valamint két magán otthongondozást ellátó szolgáltató. A református egyház otthongondozást biztosít a szilágynagyfalui, szilágyzoványi, ippi, magyarkeceli és mocsolyai időseknek, a baptista egyház hasonló szolgáltatást nyújt Szilágynagyfaluban, a Bánffy Kulturális Alapítvány Szilágybagoson, a Diakónia Keresztyén Egyesület Zsibón, Zilahon, Szilágysámsonban és Szilágyperecsenben.

Házi idősgondozás Szilágynagyfaluban

„Az egyház mindig fontosnak tartotta, hogy a diakónia, azaz a szeretetszolgálat terén is missziót folytasson. Ennek egyik fontos pillére az idősekről való gondoskodás. Szilágynagyfaluban 2008 óta működik házi idősgondozás, az évek során több gondozó is végezte ezt a szolgálatot az idősek megelégedésére. Jelenleg a református és a baptista gyülekezet is alkalmazott egy-egy gondozót, akik rendszeresen látogatják az időseket, segítenek a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, ház körüli munkákban, a személyes beszélgetésekkel pedig lelkileg is erősítik őket. A református egyházközségben jelenleg kilenc idős személy gondozását végezzük” – nyilatkozta Szőnyi Levente szilágynagyfalui lelkész.

Az idősgondozásról részletesen a https://maszol.ro/belfold/Szilagy-megye-zsufoltak-az-idoseket-ellato-szocialis-intezmenyek-ezert-ujakat-hoznanak-letre honlapon és a Szilágyság hetilapban olvashatnak.