Wed. May 29th, 2024

Zsibó – Sárközi Pál: Remélem, még vagyunk annyian, hogy három tanácsosjelöltünk bejusson a helyi tanácsba

1963. július 31-én született Zsibón. Tanulmányait szülővárosában kezdte, majd Kolozsváron folytatta a műszaki egyetem gépészmérnöki karán, ahol 88-ban diplomázott. 2005-ig a sarmasági bányavállalat hidalmási kirendeltségénél dolgozott.

„90-ben, mint minden jó magyar ember, én is RMDSZ tag lettem, így 92-ben tanácsosjelölt voltam a helyhatósági választásokon. 2000-ben volt egy javaslatunk, hogy indítsunk mi is polgármesterjelöltet, mert addig nem volt RMDSZ-es jelöltünk. Elvállaltam, és ennek meglett a pozitív eredménye, mert az addigi kettő helyett négy tanácsost si­került bejuttatni a 19 tagú városi tanácsba. 2000-2004 között tanácsosjelölt, 2008-ban polgármesterjelölt voltam, és akkor három tanácsosi tisztséget nyertünk el a 17 tagú városi tanácsban, sőt sikerült alpolgármesteri tisztséget is megszerezni, ezáltal 2008-2012 között alpolgármester, 2012-2016 között tanácsos, 2016-tól pedig ismét alpolgár­mester lettem. Elmondhatom, 30 éve vagyok a politikában, de szeretném, ha a fiatalok is jönnének, hogy lássák, milyen a közösségi munka.”

Az alpolgármester elmondta, az elmúlt négy év alatt az önkormányzat fontosnak tartotta az infra­strukturális beruházások mellett az egyházak, a szociális és kulturális tevékenységek, valamint a Wesselényi Társaság támogatását. A városban számos javítási, karbantartási munkák zajlottak az elmúlt években. Sikerült felújítani a többnyire magyarok által lakott két utcát, a volt Wesselényi, jelenleg T. Vladimirescu és az Udvarhelyi utcát. Itt a vezetékek a föld alá kerültek, a járdákat lekövezték, biciklisávot, parkolóhelyeket alakítottak ki, vízelvezető sáncokat ástak.

Jelenleg új épületszárnnyal bővült, és folyamatban van a 2-es számú óvoda modernizálása, amely a legrégebbi erdélyi magyar óvodának az utódja. EU-s projektek révén két tömbháznál hőszigetelési munkálatok zajlanak, korszerű közvilágítási rendszert alakítottak ki, és a sportpálya mellett három épületegyüttes építését tervezik: egy kulturális központ, egy nyugdíjasotthon és a veszélyeztetett személyek számára egy „menedék” létesülne. Tervben van három utca: a Stadion, a Nuferi­lor és a Wesselényi utca modernizálása, remélhetőleg az ősz folyamán a szerződést aláírják, és elkezdődhetnek a munkálatok. Mindezek mellett letettek egy pályázatot két ANL-s tömbház építésére is.
Az EU-s programokon keresztül két fontos befektetés lesz, az 1-es számú iskola két épületének a modernizálása, és egy tornaterem építése az iskola mellett, ugyanis ez az egyedüli iskola, amelynek nincs tornaterme.

„A CNI-től is van két nyertes pályázatunk, a 180 férőhelyes tornaterem megépítéséhez már hozzá is fogtak májusban, illetve aláírtuk a kivitelezési szerződést egy tan­uszodának a megépítésére a sportpálya mellett. Nagy munka lesz a szennyvízelvezetés, de végre három hónap halogatás után, a jövő héten elkezdődnek a munkálatok. A program az egész városra ki fog terjedni, és már kijelöltük a kezdési zónát.

Kisebb munkáink is voltak, saját költségvetésből utcákat aszfaltoztunk, a környező falvakban a vízlevezetőket kibe­tonoztuk, a kultúrotthonokat modernizáltuk, el lehet mondani, hogy Zsibón aszfalt nélküli út nincs” – mondta az alpolgármester.

A zsibói Aaltmerk cég és a Zilahi Diakónia Alapítvány zsibói munkapontja két kórházat támogat, a krasznai paliációs központot és a zsibói kórházat, az elmúlt években elektromos rendszerrel működő ágyakat, felszereléseket adományoztak, és egészségügyi cikkekkel látják el a rászorulókat. Októberben újabb 40 ágyat ajándékoznak a zsibói kórháznak, ezzel támogatva a várost, az egészségügyet – ismertette Hőgye Gál Roberto helyi lelkész.

„Terveink közt szerepel a megnyert pályázatok kivitelezése, azt szeretnénk, ha minőségi munkát végeznének a kivitelezők, fel akarjuk újítani a kórház körüli részt, a Szabadság és a Kórház utcát, valamint korszerűsíteni fogjuk az iskoláinkat, óvodáinkat.

Közösségi szinten évente sok rendezvényünk van, helyi és megyei szintű szavalóversenyeket, Zsibói Magyar Napokat szervezünk, megünnepeljük a március 15-ét, hit, nevelő és kézműves táborokat tartunk a gyerekeknek, szüreti bálokat szervezünk Bóné Tünde és Bakcsi Attila támogatásával, történelmi megbeszéléseket, kulturális műsorokat tartunk” – mondta Sárközi Pál.

A jövőkép elég sivár – tette hozzá a lelkész -, mert nagyon kevés gyerek van, az idén még nem volt sem házasságkötés, sem keresztelés, a tavaly is csak vegyes há­zasságok köttettek. Nagyon fontos lenne a templom mielőbbi felújítása, a tetőcsere, a belső felújítási munkálatok kivitelezése, a padok kicserélése. A templom felújítása során egy 17. század eleji kazettás mennye­zetet találtak a templom 13. századból való részének a mennye­zetén, amit restaurálni fognak. A lelkész elmondta, pályázatot adtak le orgonafelújításra, és értékelendő a helyi közösség összefogása, ami mindig erőt ad, főleg a szükséghelyzetben.

„Ami van, azt tartsuk, őrizzük meg, ha nem is bővítjük, de legalább ne rontsuk. Szeretnénk, ha Zsibó is bekerülne egy turisztikai útvonalba a botanikus kert, a Wesselényi kastély, és a templomaink révén. Ezen munkálkodunk, mert van mit látni Zsibón. Ha befejezzük a templom felújítását, szeretnénk egy tájházat létrehozni a régi parókia épületében, mert vannak anyagok, kézműves tárgyak, és a helyiek el tudják mesélni, mi volt ezelőtt 100 évvel.

Mennyi az esélye annak, hogy 100 év múlva legyen Zsibón magyar? Ezt a kérdést sokszor feltesszük magunknak, én mindig azon a véleményen vagyok, hogy dolgozni kell, és akkor van rá esély. 2004-ben, amikor átvettem az RMDSZ elnökségét, sokan azt mondták, hogy még egy-két év, és itt befejeződik a magyar oktatás. De még mindig vannak ma­gyar osztályaink, szavalóversenyeket szervezünk, és mindig a magyar közösség érdekét nézzük. Ezért kijelenthetem, remélem, még 100 év múlva is lesznek magyarok Zsibón” – mondta az alpolgármester, aki hozzátette, most az a legfontosabb, hogy elvigyük az embereket szavazni, és felkészüljünk az emberek mozgósítására.

,,Remélem, egy jó választási eredményt fogunk elérni, és sikerül há­rom RMDSZ-es tanácsost bejuttatni a tanácsba. Nem lesz könnyű, de reméljük, hogy még vagyunk annyian Zsibón” – hang­súlyozta Sárközi Pál.

 

Tanácsosunk: Csatlós Sándor

 

1967. április 1-én születtem Zsibón.

Iskolai tanulmányaimat Zsibón kezdtem 1973 szep­temberében az akkori 1-es számú Általános Iskola magyar tagozatán. Az elemi osztályok elvégzése után általános iskolai tanulmányaimat ugyan­abban az intézményben folytattam, anya­nyelven.

1981-ben sikeresen felvételiztem a Zsibói Elméleti Líceum matematika-fizika szakára. Tanulmányaimat románul folytattam, nem lévén lehetőség anyanyelvi tanításra.

1985-ben érettségiztem és szereztem meg érettségi bizonyítványomat, majd felvételit nyertem a Kolozs­vári Műszaki Egyetem Gépészmérnöki karára, ahol 1991-ben mérnöki oklevelet szereztem.

Visszakerültem szülővárosomba, és 1991 szeptemberében helyettes tanítóként kezdtem pedagógusi pályafutásomat, abban az iskolában, ahol írni és olvasni tanultam.

1993-tól a Zsibói Szabadidő Központ tanáraként dolgoztam 2006-ig, ahol műszaki köröket vezettem városunk diákjai számára.

2006 szeptemberétől a Zsibói Octavian Goga Iskolacsoport tanára lettem, majd 2007 májusától igazgatóhelyettese is a mai napig. Felelősségeim közé tartozik a magyar tagozat működése is. Ennek érdekében fontos döntéseket kellet hozni a tagozat megmaradásáért és működéséért, mivel létszámhiánnyal küszködünk.

2003-ban elvégeztem a Kolozsvári Műszaki Egyetem Informatika szakának posztgraduális képzését Számítástechnika és programozás szakosítással.

2010-ben mesteri fokozatot szereztem Oktatási menedzsment téren.

Pályafutásom kezdetétől részt vettem a zsibói és szilágysági magyarság kulturális és hagyomány-őrző munkájában. Alapító tagja vagyok a Zsibói Wesselényi Társaságnak és 2016 óta elnöke. Célkitűzéseink között szerepel a településünk szórványmagyarságának megmaradása és fejlődése. Aktívan részt veszek közösségünk életében, számos partnerkapcsolat kiépítésén dolgoztam városunk és más hazai vagy magyarországi települések között. Számos kulturális rendezvény szervezője vagy munkatársa vagyok, néhányat említve: Zsibói Magyar Napok, Vörösmarty Szavalóverseny, Kézműves tábor, Vidám Versek Versmondó Versenye, szüreti bál, farsangi bál, közös ünnepek és megemlékezések.

A Zsibói Református Egyházkerület presbitere vagyok.

 

Tanácsosjelöltjeink

SÁRKÖZI PÁL

CSATLÓS SÁNDOR

SZÁNTÓ JÁNOS

MÁTYUS JÁNOS LÓRÁND

BOGDÁN ZSÓFIA CSILLA

SZEKÉR ISTVÁN

FEKETE PÉTER

VINCZE JÁNOS

KÜRTI ILONA

BODA ZOLTÁN DÁNIEL

BODA MELINDA MARGIT

CZÉGÉNYI KATALIN

ROMOCEA JUDIT

SÁRKÖZI HAJNAL

CSATLÓS MIHÁLY

MÁTYUS ERZSÉBET

KOVÁCS FERENC

SZÉKELY ENIKŐ

HUNYADI ANNAMÁRIA

KAIZER SÁNDOR

SZÉP ATTILA

BOGDÁN ANDOR

 

                                                                                Kulcsár Mária