Tue. Mar 21st, 2023

Wisky György főispánhelyettesre emlékeztek Szilágyszentkirályon, ahol átadták a felújított művelődési házat

„Kis közösség vagyunk, nem sokan tartanak számon bennünket a nagyvilágban, és mégis elértük, hogy ezen a napon közösségünk, településünk minden tagja összegyűlt ünnepelni” – hangzott el vasárnap délelőtt a Debren községhez tartozó, közel 180 lelkes Szilágyszentkirályon, ahol átadták a felújított művelődési házat, és megemlékeztek néhai Wisky György főispánhelyettesről.

Az ünnepség ökumenikus istentisztelettel kezdődött a baptista imaházban, ahova a település minden felekezetéből gyűltek össze hálát adni, megemlékezni, mert „nagyobb az, aki összeköt bennünket, mint az, aki szétválaszt minket”. Süle Zsolt vérvölgyi és szilágyszentkirályi református lelkész, Szűcs Attila római katolikus plébános, Sebestyén László és Módi Miklós baptista lelkipásztorok igehirdetését követően a helyi nyugdíjas pedagógus, Módi Zsuzsanna a falu történetét ismertette.

Szilágyszentkirály gazdag történelemre tekint vissza

A település első írásos említése 1446-ból való Zentkyrál formában, egy peres üggyel kapcsolatban. Az ősi falu története egy mondához kapcsolódik, mely szerint a településen létezett egy Árpád-kori kolostor, és e körül jött létre a település.

Tinódi Lantos Sebestyén feljegyzése szerint a kolostor még 1551-ben is létezett. Egy másik monda szerint az ősi falu a Láz nevű településrészen volt, amely hatalmas tűzvész martalékává lett, olyannyira, hogy a kutak vize is felforrósodott, és innen származna a Láz név. 1705-ben Közép-Szolnok vármegye fennhatósága alá tartozott a falu, és egy akkori összeírás szerint kilenc kisnemese volt.

Az ünnepségről részletesen a https://maszol.ro/belfold/Wisky-Gyorgy-foispanhelyettesre-emlekeztek-Szilagyszentkiralyon-ahol-atadtak-a-felujitott-muvelodesi-hazat honlapon és a Szilágyság hetilapban olvashatnak.