Mon. Apr 15th, 2024

„Vidáman induljunk a nyár elébe!”

Szépszámú közönség előtt, vidáman búcsúztatták az iskolaévet és az évadot Szilágysomlyó amatőr művész-csoportjai, a helyi EMKE szervezésében színpadra került „Vidáman induljunk a nyár elébe” című műsorral.  Nem egészen újkeletű dolog ez, hiszen városunk színjátszás iránti érdeklődése a reformkorig követhető nyomon visszamenőleg, és épp 145 éve annak, hogy közel 40 fővel Műkedvelő Társulat alakult a városban. Van tehát múltja az előadóművészeteknek s ez az utóbbi években új lendületet kapott. 2006-ban a Báthori Alapítvány Játékkuckója keretében megalakult a Szederinda citeracsoport, amely a mai napig szerte a magyar nyelvterületen vitte és viszi a hírét a szilágysági citerazenének és a Báthoryak városának; négy évvel ezelőtt, 2015-ben az EMKE kereteiben amatőr színjátszócsoport alakult Játékakadémia felnőtteknek néven, melyből idővel kivált az elsősorban operett-dalokra szakosodó Lázár&Nagy énekes duó; igen szép eredményeket ért el a Báthory iskola diákaszínjátszó csoportja is, a Csirkefogók. Ez alkalommal a Szederinda egy újabb szilágysági népdalcsokorral indította a műsort. Őket a Lázár&Nagy duó követte egy jelenettel Kálmán Imre Csárdáskirálynő c. operettjéből, majd ismét a diákok vették birtokba a színpadot a Somlyói sárkány legendája c. előadással villantva fel egy kis történetet a Báthoryakról. A Lázár&Nagy duó népszerű operettslágerekkel szórakoztatta a közönséget, amíg a Játékakadémia színjátszó csoport előkészítette a díszleteit. A színjátszók három bohózattal hangolták valóban vidám nyárkezdésre, gondtalan kikapcsolódásra nézőiket.  Köszönet és elismerés illeti a csoportok felkészítőit is, Fekete István zenetanárt, aki a Szederinda szakmai irányítója, Papp Ilona kántornőt, a Lázár&Nagy duó zenei felkészítőjét, Vida Anna igazgatónőt, a Csirkefogók irányító-rendezőjét és Pocsveiler Ilonát, aki négy éve szervezi, vezeti, rendezi a Játékakadémia színjátszó csoport előadásait.

A szórakoztatáson túl azonban küldetése is volt ennek az előadásnak. Amint az előadás megnyitójában elhangzott, a csoportok a bevételt felajánlották a Magyar Ház esedékes felújítási költségeinek kiegészítésére.  A somlyói magyarság közös háza egy száz éves épület, amely kora, és különösképp az utóbbi évek szeszélyes időjárása miatt igencsak rászorul egy általános felújításra. A pályázati támogatás, amelyet a Bethlen Gábor Alap biztosít, csupán egy részét fedezi a munkálatok elindítási költségeinek, ezért fogott össze a város magyarsága és járul hozzá a begyült szép összeggel ezen költségekhez. Ezt itt, az újság hasábjain is megköszönjük, mint ahogy megköszönjük a Báthori Alapítvány és a helyi RMDSZ szervezésben nyújtott segítségét is.  Elsősorban a tetőszerkezetet kell felújítani, ezt követi az egyik teremben lehullott mennyezet, a felázott padlózat, a járda, lépcsők javítása, amely munkák újabb pályázatokat és támogatásokat igényelnek, ezért bármilyen hozzájárulást köszönettel fogadunk a RO32 RZBR 0000 0600 0246 6818 számlaszámunkra.

A rendezvényről részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.