Mon. Apr 15th, 2024

Vezetői jogosítvány felfüggesztése

Jogszabálytervezetet fogadott el szerdán a képviselőház a vezetői jogosítvány felfüggesztési időtartamának csökkentéséről.

A tervezet a 2002/195-ös sürgősségi kormányrendeletet módosítja abban az értelemben, hogy milyen körülmények között lehet – a tulajdonos kérésére – csökkenteni a vezetői jogosítvány felfüggesztésének időtartamát.

A tervezet szerint, a felfüggesztési időtartam csökkentéséről – a tulajdonos kérésére – annak a megyének a közlekedésiosztály-vezetője dönthet, ahol a kihágás történt.

A vezetési jog gyakorlásának felfüggesztési időtartamát a jogosult kérésére csökkenteni lehet, ha egyidőben teljesülnek a következő feltételek: a) az érintett sikeresen megoldotta a forgalmi szabályok ismeretét ellenőrző tesztet; b) legalább egy évvel a tett elkövetése előtt megszerezte vezetői engedélyét.

Kérni lehet, hogy a vezetői jogosítvány felfüggesztésének idejét 30 napra csökkentsék egyebek mellett abban az esetben, ha a gépkocsivezető legtöbb 70 km/órával lépte túl az adott gépkocsi-kategória maximális megengedett sebességét, vagy ha a túllépés meghaladta a 70 km/órát, de az eset az elmúlt tizenkét hónapban csak egyszer fordult elő – írja a módosítás.

Ha egyazon alkalommal több olyan cselekményt is megállapítanak, amelyek az autóvezetői jogosítvány felfüggesztését vonják maguk után, akkor a felfüggesztés időtartamát az egyes cselekményekre előírt időtartamok összegéből számítják ki anélkül, hogy ez meghaladná a 90 napot – írja egyebek mellett a jogszabály.

A képviselőház döntő fórumként szavazott a törvény módosításról.

www.agerpres.ro