Thu. May 30th, 2024

Varsolc község – Bréda Lajos: „Sok utánajárásra és kitartásra volt szükség, hogy látványos fejlődést érjünk el Varsolcon”

• Született: 1955. szeptember 28-án, Varsolcon

• Tanulmányok: – Katonatiszti iskola Pitesten
– Közigazgatási egyetem
– Mesterképzés: a Jogtudományi karon

• 1996 óta polgármester

 

Varsolc polgármestere, Bréda Lajos állítja, a legtöbb pályázatot községük és Perecsen község nyújtotta be az elmúlt időszakban. Arra törekszik, hogy a település látványosan fejlődjön, az infrastrukturális fejlesztések megvalósuljanak, hogy a lakosok ne vágyjanak el a faluból, hanem inkább visszatérjenek oda. Azt mondja, a fejlesztések, felújítások több mint 60%-a megvalósult, a jövőben arra fog törekedni, hogy befektetőket, vállalkozókat hozzon Varsolcra. Jelenleg többnyire a téglagyár és a mezőgazdaság biztosít munkalehetőséget a helybélieknek, de az elkövetkezendő években nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni a turizmusra, mert Varsolcnak ez lenne az egyik erős oldala: a több mint 300 borospince és a hatalmas víztározó.

 

Megvalósítások és folyamatban lévő munkálatok

• Az Országos Helyi Fejlesztési Pro­gram­nak (PNDL) köszönhetően sike­rült a községben az aszfaltozást befe­jezni. Elmondhatom, hogy Varsolcon, Récsében, Kisrécsében és minden községünkhöz tartozó kisebb településen, az utcák, mellékutcák, sőt az utolsó kis szűk utca is le van aszfaltozva.

• Folyamatban vannak a községi hidak felújítása.

• Egy másik nagy projektünk, a szennyvízcsatorna bekötése, ez szeptemberig meg kell valósuljon. Ha ezzel végeznek, beindítjuk a szennyvíztisztítót.

 

• A polgármesteri hivatal rehabilitá­ciója, bővítése is most zajlik, a mun­kálatok kivitelezését egy Szilágy megyei cég nyerte meg, aki azt ígérte, hogy szeptemberre visszaköltözhetünk a régi helyünkre, mert áprilistól az elemi iskolába tettük át az „irodáinkat”.

 

• A Vidékfejlesztési Finanszírozási Ügynök­séghez és a Nemzeti Befek­tetési Társasághoz (AFIR, CNI) több pályázatot is letettünk, ebből sokat megnyertünk, így sikerült az iskola udvarán lévő sportcsarnokot felépíteni, amit szeptemberben fogunk átvenni. Azért késtek az átadással, mert a nagybányai cég Olaszországból vásárolta az anyagokat, és a kialakult szükségállapot miatt minden leállt. Elég sok vitánk volt a CNI igazgatónőjével, amiért a munkálatok késtek, és azt is hozzá kell tegyem, hogy pályázat során megnyert pénzeket Bukarest adja a cégeknek, nem a polgármesteri hivatal.

• A nappali centrumnak 10.000 euró összegben számítógépeket, hintákat és más eszközöket vásárolhattunk az 1-4 osztályos gyerekeknek.

• Felajánlottuk a polgármesteri hiva­tal kertjében lévő telket, hogy erre egy 32 lakásos ANL tömbház épüljön, erre már 60-an leadták a lakás­igénylési kérelmüket. A mun­ká­­latokat egy olasz cég nyerte meg, a tervek szerint augusztus elején elkezdik a tömbház megépítését. Itt is késés történt a kialakult járvány-helyzet miatt.

 

• A két Récsében és Varsolcon felújítottuk a kultúrházat, kiépítettünk 2 parkot, ami nagyon alkalmas kikapcsolódásra és szebbé teszi a községet. Sokat teszünk azért, hogy a falvaink idevonzzák a turistákat. Arra törekszünk, hogy Varsolc olyan legyen, mint egy ízléses magyar­or­szági település, virágokkal, tujákkal, tiszta és rendezett portákkal. Ezért saját költségvetésből díszfákat valamint rózsákat veszünk, és ingyen odaadjuk azoknak, akik vállalják, hogy a házuk előtt lévő régi szilvafákat kivágják, és azok helyére virágokat és díszfákat ültetnek.

 

 

Tervek a jövőre

• A Kraszna folyó fölött egy hidat fogunk építeni a „Szibéria” negyedben, hogy azon keresztül menjenek, akik a földekre szeretnének jutni.

• Ami a jövőt illeti, tervben van egy újabb 10 km hosszú mezőút kiépítése.

• Térkövet vásároltam és a járdák egy részét lekövezzük, a mellékutcákban és főutcákban lévő sáncokat lebetonozzuk.

• Fontosnak tartom a földgáz bevezetését és a közvilágítási égők kicserélését takarékos égőkre, erre megvan már a projekt, mindkettőt jóváhagyták, a borospincékhez bevezetjük a villanyt, mert Varsolc ezen része kiváló turisztikai helyszín lenne.

 

• Tervünk az orvosi rendelő és az I-IV-es elemi iskola épületének a felújítása, amit augusztusban kezdenek el.

• A Regionális Operatív Program (POR) keretén belül pályáztunk, hogy az óvodáskorú gyerekek délutáni felügyeletét és ellátását biztosítani tudjuk. Ez azt jelenti, hogy délután 4 óráig a gyerekeknek lenne hol aludni és ebédet is kapnának. Ennek a létrehozását jóváhagyták, ezt is feltettük a SEAP-ra, hogy a cégek árverezhessenek, majd megkezdhessék a munkálatokat.

• Megnyertünk egy pályázatot futballpálya kialakítására, a tervek szerint augusztusban elkezdhetik a munkálatokat.

 

„Ahhoz, hogy a község ilyen sok sikeres pályázatot nyerjen, temérdek munkára, odafigyelésre, és utánajárásra volt szükség. Gyakran kellett Bukarestbe utaznom, hogy egy-egy projektet kiharcoljak. Mint már mondtam a jövőben befektetőket akarok keresni, hogy új munkahelyek legyenek, ha kell, tanácshatározattal a község nevén lévő 6 hektár területet is átadom a vállalkozónak, hogy legyen hol munkahelyet létrehozzon. Ígérem, a továbbiakban is megragadom a pályázati lehetőségeket, mert saját jövedelemből és költségvetésből nem lehet községet fejleszteni, csak pályázatok útján, ezért a jövőben is pályázunk, és közösen harcolunk a községünkért.”

Tanácsosjelöltek listája:

Kulcsár Csilla Edit

Dénes András

Dénes József

Kádár András

Bréda Lajos

Varga Zsolt Emőd

Dénes Irén

Fazakas Sándor

Kasza Ferenc

László Zoltán

 

 

 

Kulcsár Mária