Sun. Dec 3rd, 2023

Újraszervezi a fejlesztési minisztérium az Országos Építési Felügyelőséget (ISC)

Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter az Országos Építési Felügyelőség újjászervezéséről döntött. A szaktárcavezető bejelentette: az általa vezetett minisztérium alárendeltségében működő szervezet hatékonyabbá és költséghatékonnyá tételének érdekében jogszabály-tervezetet készül közvitára bocsátani.

Jelenleg országos, regionális és megyei szintje is van a felügyelőségnek, a feladatkörök azonban nagymértékben duplázódnak a szintek között, a 2020-as évben pedig a középső, regionális szint 21,3 millió lejt költött el fizetésekre, székhelyfenntartásra és számlákra, autókra és üzemanyagra, illetve egyéb költségekre.

„A regionális főfelügyelő 19 feladata azonos a megyei főfelügyelőjével, illetve a regionális és megyei szintű irodavezetők 29 hatásköre azonos. Mindkét szint iktatóirodát is működtet, amelyek azonos feladatköröket látnak el. Hatáskörátfedés jellemzi a felügyelőséget, ennek megszüntetéséért, illetve a költséghatékonyság érdekében döntöttem a regionális szint megszüntetése mellett. Az Országos Építési Felügyelőség országos, és az állampolgárhoz legközelebb működő, megyei szintű szerkezeteit őrzi meg” –  nyilatkozta Cseke Attila.

A felügyelőség fő feladata ellenőrizni az építkezési munkálatokat. 2020 végén az intézmény 397 felügyelőt foglalkoztatott, ebből csak 14 dolgozott regionális szinten.  Ebből is látszik, hogy az intézmény létjogosultságát biztosító feladatkört a megyei szint látta el, mondta el a miniszter. A tárcavezető rámutatott: a délkeleti régiónak egyetlen felügyelője sem volt, a feladatokat kizárólag a megyei szintű felügyelők látták el ebben a régióban.

A felügyelőségben jelenleg összesen 1016 állás van, ebből 770 van betöltve. A regionális szint 124 munkatársat foglalkoztat, de összesen 160 munkakör van ezen a szinten. A tárcavezető rámutatott: minden más, a minisztérium alárendeltségében működő egységnek csak két szintje van.

Mint ismeretes, az Országos Építési Felügyelőséget a 63/2001-es kormányrendelettel hozták létre, majd, 2013-ban, a 26-os sürgősségi rendelet által szervezték meg az intézmény regionális szintjét. Ezt a szintet szándékszik, a közigazgatási törvénykönyv előírásainak betartása mellett, megszüntetni a szaktárca.

rmdsz.ro