Thu. Jun 20th, 2024

Újból Désházán

,,A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Vincze Minya István Kalotaszegi esperes úr is, aki valamennyi mérkőzésen gólt is rúgott, kezdés előtt áldást mondott, majd ebédkor köszöntött mindenkit, és kifejezte óhaját, hogy Désháza dolgos népe ne hagyja elveszni régi fazekasságát, hagyományait, népviseletét, népdalait, néptáncait, sportéletét, hiszen ezek mind kedvesek a Református Egyház számára is, mivel közösségeinek szeretetformáló erőt hordoznak. Aztán Kalotaszegre hívta focizni a jelenlevőket, akik asztali finomságok elfogyasztása mellet eldalolták kedvenc nótáikat.”

A találkozóról az e heti Szilágyságban olvashatnak.