Tue. Jul 16th, 2024

Új tantárgyverseny magyar középiskolásoknak

Országos biológiai tantárgyversenyt indított a BBTE a szilágysomlyói Simion Bărnuțiu Főgimnáziummal együttműködve

A romániai magyar középiskolások számos területen mérhetik össze tudásukat akár tantárgyi keretek között, akár kreatív módon különböző tudományterületekhez kötődően. A kifejezetten tantermi anyagra alapozó versenyek spektrumából a biológia területe meglehetősen alulképviselt. Ezt a hiányt felismerve, hosszas előkészületek, valamint a középiskolás tanárkollégákkal való alapos konzultáció nyomán a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Biológiai és Ökológiai Intézete a szilágysomlyói Simion Bărnuțiu Főgimnáziummal karöltve a 2021/2022-es tanévtől kezdődően meghirdette a Gelei József Országos Biológiai Tantárgyversenyt IX., X. és XI. osztályos magyar tagozatos diákok számára. A versenyt az Oktatási Minisztérium is akkreditálta már ettől a tanévtől kezdődően, így az országos szakaszon helyezést elérő diákok minisztériumi oklevélben részesülhetnek, s ennek megfelelően egyenes bejutási jogot szereznek a biológia és ökológia szakokra a BBTEn.

Gelei József neves erdélyi biológus (1885.08.20, Árkos – 1952.05.20, Szeged), Kolozsváron, a Ferencz József Tudományegyetemen indította tudományos karrierjét, sejttannal, egysejtűekkel és édesvízi gerinctelenekkel, ökológiával foglalkozott, korának nagytudású, széles ismeretekkel rendelkező nemzetközi ismeretségnek örvendő szakembere volt. A tantárgyverseny egyedi lehetőséget biztosít magyarul tanuló diákok számára összemérni tudásukat a biológia tantárgy keretében oktatott tananyagból. A verseny szervezéséhez a BBTE magyar biológia és ökológia szakos, a tanárképzésben résztvevő diákjai is nagymértékben hozzájárultak.

Az első megyei szakaszra május elején került sor. Ennek keretében összesen 118 középiskolás tanuló mérte össze tudását 25 középiskolából, Erdély, Partium és Bánság 11 megyéjéből (Arad, Bihar, Brassó, Fehér, Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros, Szatmár, Szilágy, Temes), valamint Bukarestből. A továbbjutók a május végén rendezett országos döntő keretében bizonyíthattak. A végső szakaszon 65 középiskolás vett részt: 18-an a kilencedik, 25-ön a tizedik, 22-en pedig a tizenegyedik osztályt képviselték.

A IX. osztályban az I. helyen Nagy Boglárka-Johanna végzett (János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, Gönczi Lídia felkészítő tanár), II. díj Hermány Mónikának (Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy, Szerző Teréz felkészítő tanár), III. díj pedig Szilágyi Zsuzsanna Tímeának (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, József Éva felkészítő tanár) jutott. Dicséretet kapott kiváló eredményéért Kapeller Johanna (Mihai Eminescu Főgimnázium, Nagyvárad, Ujvárosi-Dobai Edit felkészítő tanár).

A X. osztályban az I. díjat Dénes Előd szerezte meg (Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda, Antal Tünde felkészítő tanár), II. díjjal Pál Ágnes (Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, Zágoni Imola felkészítő tanár) míg III. díjjal Para Evelin (Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy, Majos Andrea Aranka felkészítő tanár) dolgozatát jutalmazták. Dicséretben részesült Berekméri László (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, József Éva felkészítő tanár) és Cservid Ákos (Petőfi Sándor Elméleti Líceum, Székelyhíd, Szabó Ildikó felkészítő tanár).

Végül a XI. osztályban az I. helyen Pakucs-Damokos Tamás (Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, Csia Kinga-Emese felkészítő tanár) végzett, II. díjat Fazakas Anita (Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda, Barta Mónika felkészítő tanár), a III. díjat Aurori Emese (Octavian Goga Elméleti Líceum, Bánffyhunyad, Okos-Rigó Hajnal felkészítő tanár) nyerte. Dicséretet kapott Sebesi-Kallay Dávid (II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum, Marosvásárhely, Kiss Bujáki Ildikó felkészítő tanár) és Bálint Gyopár (Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, Csia Kinga-Emese felkészítő tanár).

Az idén még online zajlott a tantárgyverseny, de jövőre az országos szakaszt fizikai jelenléttel tervezzük megvalósítani Kolozsváron a BBTE falai között.

A verseny tudományos bizottsága: elnök dr. Markó Bálint egyetemi tanár (Babeș–Bolyai Tudományegyetem), ügyvezető elnök Kovács Zoltán Zsolt (Oktatási Minisztérium), Bartók Enikő Anna (Kovászna Megyei Tanfelügyelőség / Puskás Tivadar Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy), Botos Erika Erzsébet (Puskás Tivadar Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy), Irsai Mónika (Onisifor Ghibu Elméleti Líceum, Kolozsvár), József Éva (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely), Máté Zoltán (Simion Bărnuțiu Főgimnázium, Szilágysomlyó), Mihályfalvi Katalin (Református Kollégium, Kolozsvár), Sárándi Annamária (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti), dr. Szállassy Noémi adjunktus (Babeș–Bolyai Tudományegyetem).