Tue. Apr 23rd, 2024

Új sebészeti eljárás a zilahi sürgősségi kórházban

A kórház urológiai osztályán pre­miernek számító laparoszkópos prosz­tata műtétet hajtottak végre október 7-én a Szilágysági Orvosi Ősz 19. ren­dez­vény nyitányaként. Ugyanakkor jelen­tős szakemberek vesznek majd részt az első Szilágysági Urológiai Napokon, és ismertetik a korszerű módszereket illetve eljárásokat.

A bemutató műtétet végző orvo­so­kat dr. Ioan Coman, a kolozsvári orvosi egyetem urológiai részlegének katedrafőnöke vezette, a műtétet Bogdan Juravle szakorvos végezte. Az új műtéti módszert az tette lehetővé, hogy teljes, háromdimenziós képalkotásra képes videolaparoszkópos berendezést kapott a kórház, amely több mint 169.000 euróba (több mint 797.000 lej) került. A berendezés lehetővé teszi a kis sebészeti beavatkozást, ezzel jelentősen csökken a gyógyulás ideje, és rövidül a műtét időtartama is. Az urológiai osztályon jelenleg 20 ágy, három orvos és 13 ápoló és kisegítő várja a betegeket.

Az utóbbi két évben a kórház or­vo­si műszerekkel való ellátottsága je­len­tősen bővült (nemrég szintén há­rom­dimenziós képalkotásra képes rönt­gen­készülékkel is felszerelték a kórházat), és további fejlesztéseket is terveznek elsősorban az orvosi műszerpark terén.

Mindez Szilágy Megye Tanácsának erő­feszítései nyomán lehetséges, amellyel minden lehetséges erőfor­rást mozgósítottak, illetve saját költség­ve­tésből biztosították az önrészt és egyes műszerek teljes árát.

 

Szilágyi Róbert István, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke elmondta, hogy az RMDSZ számára fontos a minőségi egészségügyi ellátás, ezért az RMDSZ-nek Seres Dénes képviselő által sikerült az idei év költségvetéséből 15 millió lejt kiharcolni a Szilágy Megyei Sürgősségi Kórház számára. Ebből az összegből sikerült a megyei kórház minden részlegének az orvosi műszerekkel való ellátása, hogy a betegek itthon is megkaphassák a megfelelő színvonalú egészségügyi ellátást.