Sat. May 21st, 2022

Új polgármesteri hivatalt avattak a szilágysági Kusalyon

Kusaly községnek mindezidáig nem volt magyar polgármestere, mígnem tavaly a többség Debreczeni Dezső vállalkozót választotta meg a község élére. Kezdeti tervei között szerepelt egy új polgármesteri hivatal létrehozása, amit a héten, csütörtökön, sok munka és közreműködés által sikerült is megvalósítaniuk.

Egy község életében különösen nagy jelentőséggel bír egy új községháza átadása. A régi polgármesteri hivatal, amely a kollektíva épületében működött harminc éven keresztül, megérett a változásra. A polgármester már a mandátuma elején tárgyalásokat folytatott az új épület tulajdonosával, amelyet megvásároltak, és korszerű közigazgatási intézménnyé alakították át.

Az új polgármesteri hivatal átadásáról a https://maszol.ro/belfold/Uj-polgarmesteri-hivatalt-avattak-a-szilagysagi-Kusalyon honlapon és a Szilágyság hetilapban olvashatnak.