Mon. Apr 15th, 2024

Új év, új kormány, új megvalósítások várhatók

Az RMDSZ kormányzati lehetőséghez jutott a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és az USR-PLUS szövetséggel. Ez óriási munkával és felelősséggel jár, mert egy társadalomnak az irányítása, egy országnak a sorsa múlik azon, hogy egy politikai vagy több politikai párt hogyan kormányoz. A következő időszakról, a kormányprogramról, lehetőségekről Seres Dénes parlamenti képviselő nyilatkozott.

 

Új év, új kormány, új elképzelések…,
új megvalósítások várhatók

A választást követően a PNL és az USR-PLUS felkért bennünket, hogy alkossunk többséget, amit egyezkedések, tárgyalások követtek egyrészt a kor­mány­program kialakításáról, másrészt a tisztségek betöltéséről. A kormányprogram egy összetett prog­ram, hiszen több pártnak az igénye került be, többek között az RMDSZ-é is. Mi minden területen próbáltuk bevinni az elképzeléseinket, programunkat, ami nagy részben sikerült is, és az egyezkedéseket követően három minisztériumot, valamint egy kormányfő­helyettesi tisztséget kaptunk.

Egy nagyon fontos minisztérium, a fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztérium jutott az RMDSZ-nek, a Bihar megyei szenátor, Cseke Attila-Zoltán személyében. Ez azért mérvadó, mert a vidékfejlesztés nagy részben ennek a minisztériumnak a jó működésétől függ, ez kezeli a nemzeti forrásokat, a nemzeti programokat. A közigazgatás is lényeges része a társadalmunknak, hiszen a helyi, megyei szinttől országos szintig a közösség, a társadalom fennmaradását, integritását, jövőbeli fejlődését szolgálja, az emberekkel való kapcsolattartást garantálja.

Kulcsfontosságú Tánczos Barna szenátor által vezetett környezetvédelmi, erdő- és vízgazdálko­dási minisztérium is, mert az erdő, a vízgazdálko­dás, a környezetvédelem sarkalatos része az életünknek, hiszen nem csak Európában, hanem az egész világon a környezet megvédése, megtartása, és az erdőgazdálkodás az utóbbi időben nagy gondokkal jár, ugyanúgy, mint a vízgazdálkodás.

Megkaptuk az ifjúsági és sportminisztériumot is, amit Novák Eduárd-Károly vezet, ez a minisztérium nemcsak a fiatalság, hanem az RMDSZ szempontjából is jelentős, mert az érdekképviseletünk különösen nagy hangsúlyt fektet az ifjúságra, annak jövőjére.

Kiemelkedő Kelemen Hunor szövetségi elnök által betöltött miniszterelnök-helyettesi tisztség, aminek pozitívuma, hogy a miniszterelnökkel való közvetlen kapcsolattartást, egyezkedést jelent.

Az ünnepek előtt megtörtént a kormányprogram elfogadása, a miniszterek eskületétele, mindnyájan átvették a hivatalukat, és az év már új kormánnyal kezdődhetett, új elképzelésekkel, új megvalósítások reményében.

 

Az összefogás által érhettük el ezt a szép eredményt

A választások csúcsa az eredmények függvényébe a kormányalakítás. Én személyesen nagyra értékelem választóink bizalmát, eredményesek voltunk, és elmondhatom, a szép eredmény a magyar közösség hozzáállásának tulajdonítható, annak, hogy elmen­tek választani, és bizalmat szavaztak nekünk, hiszen csak így válhatott kormányzati tényező az RMDSZ.

A kormány elnyerte a bizalmat, 260 szavazatot kapott, remélem, hatékonyan fognak dolgozni a kollégák, a parlamenti többség. Ez az év nehéz lesz, tele kihívással, hiszen sajátságos körülmények között kell dolgozni, és még javában tombol a járvány.

 

A kormányprogramban az RMDSZ programja is szerepel

Mint már említettem, a kormányprogramba be­került az RMDSZ igénye, programja is. Elsősorban itt megemlíteném a közigazgatást, amelyben a decentralizáció egy nagyon fontos tényező, a bürokrácia leépítését, a vidékfejlesztést, a közösségeink, településeink felzárkóztatását. Nagyon fontos, hogy a mezőgazdaságot érintő kérdések is bekerültek, mint a mezőgazdaság fejlesztése és a mezőgazdasági termelők támogatása. A munkaügy terén helyet kapott a foglalkoztatás, a munkanélküliség felszámolása, a fizetésemelés, a gyerekpénz növelése, az idősek nyugdíjának a kiegészítése, nagyon sok olyan tétel, ami RMDSZ elképzelés volt, és amelyek a mi saját programunkban szerepelnek. A legfonto­sabb, hogy a kormányprogramban helyett kapott a kisebbségi jogok érvényesítése, a kisebbségi oktatás ügye, a nyelvhasználati jogok bővítése, melyek a mi közösségünk szempontjából nagyon fontos tényezők. Ugyanakkor része a programnak az iskolarendszer fejlesztése és az egészségügy is, mindezek a mai világban nagyon jelentősek.

 

Meg kell teremteni a kedvező feltételeket az ifjúság számára

Bár az utóbbi időben elmaradtak az ifjúsági- és sportrendezvények, és egyelőre nagyon sok mindent megakadályoz a járvány, de ennek ellenére nekünk meg kell teremtenünk a lehetőségeket, ami­vel a jövőben majd élni tudnak fiataljaink, a sportkedvelők, az élsportolók. A tömegsport nagyon leépült Romániában, ezért ennek népszerűsítése, az ehhez való feltételek megteremtése lényeges. Sportcsarnokokat, sportpályákat kell építeni és uszodákat, hiszen Szilágy megyében nincs egy tanuszoda, pedig szükség lenne rá. Ezért először meg kell teremtsük a lehetőséget, hogy majd a fiatalságot a sportolásra ösztönözhessük.

Az élsportolás terén nagyobb összegeket kell erre elkülöníteni, jobb lehetőségeket kell teremteni, mert azt látjuk, hogy a romániai sportolók az utóbbi időben elmaradnak az eredmények szempontjából. Mindez nagy kihívás lesz a következő négy évben, de szerepel a kormányprogramban, és figyelemmel fogjuk kísérni, hogy mindezek megvalósuljanak. Ezért a költségvetésből évente a megfelelő összeget erre fordítjuk. Eddig is voltak elképzelések, csak az anyagi feltételek nem voltak megteremtve.

 

Megtisztelő, jogy ismét engem jelöltek a háznagyi tisztségre, amit már évek óta betöltök

A parlament alsóházának a vezetését látja el a házbizottság, aminek 13 tagja van, ez áll a házelnökből, négy alelnökből, négy titkárból és négy háznagyból. A politikai eredmények függvényében, algoritmus szerint osztják le ezeket a tisztségeket a politikai frakcióknak. A szövetség részéről az RMDSZ frakciójának egyöntetű döntése alapján engem jelöltek erre a tisztségre, amit már évek óta betöltök. A házbizottság hetente többször ülésezik, feladatai közt szerepel a programok elfogadása, a ház rendeltetésszerű működésének biztosítása, a plénumoknak a megfelelő működése, a kollégák szállíttatása, elszállásolása, a parlament felszereltségének biztosítása, a személyzeti és fizetési kérdések. A házbizottsági tagok különböző feladatokat látnak el, én felelek a kollégák elszállásolásáról, a bizottsági ülések előkészítéséről, a parlament dotációjáról, költségvetésről, ami felelősséggel jár, és ami mindennapi munkát igényel.

 

A kormányprogram legfontosabb kitételei közt szerepel, hogy az RMDSZ-nek 12 államtitkára lesz a 18 minisztériumban

Ami az államtitkárokat illeti, az egyezség nagy­részt megvan. Az államtitkárok a minisztériumban segítik a miniszterek munkáit minden területen, és minisztériumtól függően több államtitkári tisztség is van. Előreláthatóan 12 államtitkára lesz az RMDSZ-nek, elsősorban azokban a minisztériumokban, ahol RMDSZ-es miniszter van, de más minisztériumban is lesznek államtitkáraink. Ők azok a szakállamtitkárok, akik segítik megvalósítani az RMDSZ elképzeléseit, programjait, és követik, hogy a kormányprog­ram megvalósuljon. Ezért olyan emberekre van szükségünk, akik különböző területeken meg tudják állni a helyüket, és hozzá tudnak járulni annak a területnek a fejlődéséhez.

Még nincsenek megnevezve az államtitkár-jelöltjeink, várjuk a javaslatokat az ügyvezető elnökségre, aztán a Szövetségi Állandó Tanács dönt e téren.

 

A 42 prefektus közül az RMDSZ 5 prefektus kinevezéséről dönthet

Öt megyében az RMDSZ állíthat prefektust, e téren is komoly egyezkedések lesznek, de még nem tudjuk, melyik lesz az az öt megye, melynek élén magyar prefektus lesz.

 

Új év, új kihívások

A minisztereink átvették a minisztériumokat, elkezdték a munkát, sőt érkezett egy olyan értesülés, mely szerint az Országos Beruházási Társasághoz (CNI) már pályázatokat lehet benyújtani. E téren zajlanak a tárgyalások a kollégákkal, tehát elmondhatom, beindult az élet. A következő hetekben azon fogunk dolgozni, hogy a szakminisztériumok jól működhes­senek, hogy a helyi elképzelések érvényre jussanak.

Kulcsár Mária