Wed. Jul 24th, 2024

Új búzából új kenyér

,,A föld megadta az ő gyümölcsét; megáldott minket a mi Istenünk.”

Zsoltárok 67:7

Hála töltheti be mindannyiunk szívét, hogy Isten kegyelme és áldása révén új terméssel és új kenyérrel ajándékozott meg bennünket.

Áldott legyen Urunk, hogy van mindennapi kenyerünk, hogy megáldotta kezünk munkáját és hála az Élet Kenyeréért, Aki által lehet új életünk.

A Magyarok Kenyere Programban adományként kapott búza egy része eljutott a zsoboki gyermekotthon lakóihoz, egy részéből már liszt készült és kenyér sült, ami a református közösségekhez is eljutott, az Újkenyér ünnepe alkalmából.

Az idén Szilágy megyében immár 25 református gyülekezetben a Magyarok Kenyere Programban adományként összegyűlt búzából készült kenyér került az Úr asztalára a vasárnapi úrvacsora osztáskor.

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek az adományozását. Külön köszönjük Debreczeni Öcsinek, a krasznai Dekrizsó pékség tulajdonosának, aki az ünnepre a kenyereket sütötte, és adományként ajándékozta az egyházközségek számára.

 ,,Legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk.” Zsoltárok 90:17

Sütő Attila