Tue. Jun 18th, 2024

TUDEK 2019

A Román Tanügyminisztérium a 2019/20-as tanévben is meghirdeti a Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciáját (TUDEK 2019), amely a Kutató Diákok Mozgalma által a 2019/20-as tanévben meghirdetett Tudományos Diákkörök XX. Kárpát-medencei Konferenciájának (TUDOK 2020) regionális fordulója is egyben.
A konferencia célja, hogy a diákokban felkeltse az érdeklődést a tudományos gondolkodás és a kutatás iránt.
Általános tudnivalók
A konferencián saját, kizárólag tudományos kutatásról szóló munkával lehet részt venni, témamegkötés nélkül. Művészeti vagy egyéb nem tudományos munkával pályázó diákok jelentkezését nem áll módunkban elfogadni. Egy kutatási munkának, előadásnak maximálisan két szerzője lehet.
Az első, megyei TUDEK fordulóra a jelentkezők a kutatásról szóló összefoglalót, az úgynevezett absztraktot kell feltöltsék az online rendszerbe, a www.kutdiak.hu oldalon való regisztrálás után, csatolva mellé az iskola, felkészítő tanár, mentor delegálásáról szóló nyilatkozatot. Ez egyben a TUDOK 2020 konferencián való indulás feltétele is.
A második, országos TUDEK forduló során a továbbjutott előadások alapján a szervezők szekciókat állítanak össze, ahol a versenyzők a saját kutatásukat a konferencia helyszínén személyesen, egy 10 perces előadás keretében mutathatják be, melyet egy maximum 5 perces vita követ. Az előadáshoz számítógépes prezentációt lehet készíteni, valamint a bemutatás során szemléltető eszközök alkalmazására is lehetőségük van. Az előadások értékelése, a szakértő zsűri döntése alapján az elvégzett tudományos munka mélysége és színvonala szerint történik. A díjak számát a versenyzők száma határozza meg. A TUDEK megnyitóján ismertetik azokat a szekciókat, amelyekben a díjazott diákok felvételt nyerhetnek különböző egyetemekre.
A harmadik, Kárpát-medencei TUDOK fordulóra a tematikus és határon túli konferenciáról továbbjutott előadások alapján a szervezők szintén szekciókat állítanak össze, mely minden esetben magyarországi helyszínen kerül megrendezésre. A továbbjutott versenyző a döntő konferencián csak az előválogató konferencián elhangzott témával szerepelhet. Az előadásban elhangzottak bővíthetők az időközben elkészített, új kutatási eredményekkel. További részletes információ a TUDOK-ról a www.kutdiak.hu oldalon olvasható.
Jelentkezés és határidők
 1. I.Megyei és országos fordulóra való jelentkezés egységes határideje: 2019. november 5. a
A jelentkezők értesítést kapnak a megyei forduló eredményéről.
 1. II.TUDEK: 2019. december 6-8.
Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely.
 1. III.TUDOK: 2020. március 27-28.
A Tudományos Diákkörök XX. Kárpát-medencei Konferenciája döntője, Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen.

AZ ABSZTRAKT (ELSŐ FORDULÓ) FORMAI KÖVETELMÉNYEI

Az első forduló során az előadás összefoglaló absztraktját fel kell tölteni az online rendszerbe, ez alapján történik a kutatás értékelése. Az absztrakt terjedelme minimum 1200, maximum 2000 karakter lehet (szóközökkel). A jelentkezés során meg kell adni a szerző/szerzők nevét és iskoláját, a felkészítő tanár(ok) és mentor(ok) neveit és munkahelyét, az előadás címét.
Az absztraktnak tartalmaznia kell egy bevezető részt, a célkitűzéseket, a felhasznált anyag és módszertani eszközöket, valamint az elért eredményeket, következtetéseket.

AZ ELŐADÁS (ELŐVÁLOGATÓ ÉS A DÖNTŐ) FORMAI KÖVETELMÉNYEI

Az önálló kutatási munka bemutatására minden szerzőnek/szerzőpárosnak 10 perc áll rendelkezésre, melyet maximum 5 perces vita követ.
Az előadáshoz számítógépes prezentációt lehet készíteni, valamint szemléltető eszközök alkalmazásra is mód van. A zsűrinek bármit ajándékozni szigorúan tilos, kizárást von maga után!

Az előadás értékelésének a szempontjai

Az előadásokat szakértő, szakmai zsűri értékeli. Az előadások értékelése az elvégzett tudományos munka ténye és színvonala alapján történik.
A TUDEK, TUDOK döntőn összesen 40 pont érhető el:
 • A kutatás eredetisége 5 pont
 • A kutatási munka minősége5 pont
 • Szakmai kompetencia és háttérismeret5 pont
 • A kutatás felépítettsége és logikai kapcsolatai 5 pont
 • Helytállás a vitában 5 pont
 • Előadásmód5 pont
 • Prezentáció formai követelményei 5 pont
 • Szakirodalom ismerete, szakmai tájékozottság 5 pont

A VERSENY DÍJAZÁSA

Az előválogató konferenciák legjobb előadásainak a szerzői a döntő konferenciára (TUDOK 2020) való továbbjutáson túl egyéb jutalmakban is részesülhetnek.
A TUDEK-en a következő Minisztériumi díjak kerülnek kiosztásra, az elért pontszámok alapján:
 • Első díj (szekciónként maximum 1)
 • Második díj (szekciónként maximum 1)
 • Harmadik díj (szekciónként maximum 1)
 • Dicséret (az adott szekcióban lévő előadások maximum 15%-ig adhat a zsűri dicséretet)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A TUDEK szervező bizottságának elérhetősége: tudek2019@bolyai.ro