Thu. May 30th, 2024

Több mint 18 millió állampolgárt várnak az urnákhoz; különleges egészségügyi óvintézkedések mellett zajlik majd a szavazás

Több mint 18 millió állampolgárt várnak az urnákhoz a vasárnapi helyhatósági választásokon, hogy megválasszák polgármesterüket, megyei tanácselnöküket, valamint helyi és megyei tanácsosaikat a következő négy évre.

A választópolgárok 18.794 szavazókörzetnél adhatják le voksukat.

A COVID-19-világjárvány miatt új szabályok szerint zajlik majd a szavazás, a választópolgároknak be kell tartaniuk bizonyos óvintézkedéseket az új koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében.

A helyhatósági választásokat eredetileg júniusban kellett volna megszervezni, erre azonban a járvány miatt nem kerülhetett sor, ezért meghosszabbították a helyi választottak mandátumát.

*** A polgármestereket, helyi tanácsok tagjait, megyei tanácsosokat és megyeitanács-elnököket általános, egyenlő, közvetlen és titkos szavazással választják meg vasárnap.

A helyi és megyei tanácsok tagjait választókerületek szerint választják meg, listás szavazással, az arányos képviselet elvének megfelelően.

*** Az Állandó Választási Hatóság (AEP) legutóbbi tájékoztatása szerint július 31-én összesen 18.983.585 polgár szerepelt a választói névjegyzékben. Közülük 18.251.611 rendelkezik romániai lakhellyel, 731.974-nek pedig külföldre szól a lakhelye és CRDS típusú útlevél birtokosa.

*** Kik szavazhatnak, és milyen iratokra van szükség ehhez?

A helyhatósági választásokon a választások napjáig (szeptember 27-e is beleértendő) a 18. életévüket betöltött román állampolgárok szavazhatnak, akiket nem tiltottak el a szavazástól, illetve nem vonták meg tőlük ezt a jogot jogerős bírói ítélettel; szavazhatnak még azok az uniós állampolgárok is, akiknek Romániába szól a lakóhelyük vagy állandó tartózkodási helyük.

A helyhatósági választásokon az állampolgárok csak abban a községben vagy városban élhetnek szavazati jogukkal, ahol a lakóhelyük vagy állandó tartózkodási helyük van.

A választópolgárok csak annál a szavazókörzetnél voksolhatnak, amelyhez lakcímük alapján tartoznak, és amelynek az állandó választói névjegyzékén szerepelnek.

A Központi Választási Iroda (BEC) szerint azok a választópolgárok, akik legkésőbb szeptember 4-éig cseréltek lakcímet, és kérték a választói névjegyzékbe való felvételüket tartózkodási helyük címének alapján, csak annál a szavazókörzetnél voksolhatnak, amelyhez a személyi igazolványukban megjelölt tartózkodási hely címe alapján tartoznak, és pótlistára kerülnek, amennyiben nem igényelték az állandó választói névjegyzékbe való felvételt.

* Az állampolgárok a következő, a román állam által kibocsátott, a szavazás napján érvényes személyazonosító okmányok valamelyikének felmutatásával voksolhatnak a vasárnapi választáson: személyi igazolvány, elektronikus személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, diplomata-útlevél, elektronikus diplomata-útlevél, szolgálati útlevél, elektronikus szolgálati útlevél, katonai szolgálati igazolvány.

Azok a választópolgárok, akiknek a személyi igazolványa március 1-je és szeptember 27-e között vesztené érvényességét, szintén voksolhatnak ennek felmutatásával.

A kiegészítő listákon szereplő európai uniós állampolgárok a személyazonosságukat igazoló bármely érvényes dokumentum felmutatásával szavazhatnak.

Azoknak az uniós állampolgároknak, akik nem szerepelnek a kiegészítő választói listán, az uniós ország által kibocsátott személyazonossági okmány mellett a romániai lakcímüket igazoló iratot is fel kell mutatniuk ahhoz, hogy szavazhassanak.

* A személyi okmányokat kibocsátó hivatalok meghosszabbított nyitvatartási programmal működnek, azaz szombaton 8 és 16 óra között, illetve a választások napján, vasárnap 7 és 21 óra között is fogadják az ügyfeleket.

* A Bevándorlási Főfelügyelőség is meghosszabbította nyitvatartási idejét, az ennek keretében működő hivatalok országszerte nyitva tartanak szombaton 8 és 16 óra, illetve vasárnap 7 és 21 óra között.

*** 7 és 21 óra között zajlik a szavazás

A szavazókörzetek vasárnap reggel 7 órakor nyitnak ki és este 9 órakor zárulnak. Azok a választópolgárok, akik 21 órakor a szavazókörzetnél tartózkodnak, még leadhatják voksukat.

A szavazási folyamat az illetékes hatóságok által megszabott szabályok szerint történik, így – többek között – mindenki számára kötelező a védőmaszk viselése, a kézfertőtlenítés és a fizikai távolság betartása.

* A 2020/1594-es rendelet értelmében a szavazóhelyiségek kialakításakor a következő szabályokat kell szem előtt tartani:

– fel kell tüntetni jól látható helyen az egyéni óvintézkedéseket, a fizikai távolságtartásra vonatkozó szabályokat, továbbá a higiéniai, valamint a ki- és bejárással kapcsolatos szabályokat;

– amennyiben erre lehetőség van, a szavazóhelyiségbe való be- és kilépést a megfelelő jelzéssel ellátott egyirányú útvonalon kell megszervezni;

– a szavazóhelyiségben és azon kívül is megfelelő jelzésekkel biztosítani kell a szavazni érkezők közötti legalább egyméteres távolság betartását;

– a szavazóhelyiségben alkohol alapú fertőtlenítőszert tartalmazó adagolókat kell elhelyezni, illetve szemeteszsákkal ellátott kukákat a használt kesztyűknek és védőmaszkoknak;

– biztosítani kell a személyzetet a választópolgárok testhőmérsékletének megmérésére, illetve a szavazóhelyiségben való eligazítására, hogy minél kevesebb időt töltsenek bent;

– a szavazóbiztosoknak és a számítógép-kezelőnek fix helyük kell hogy legyen, kerülniük kell a helycserét;

– a szavazóhelyiség bejáratánál külön helyet kell kialakítani kézfertőtlenítésre, és ezt el kell látni fertőtlenítőszerrel és papírtörlővel;

– a szavazási folyamat során biztosítani kell a helyiség szellőztetését az ablakok nyitva tartásával; amennyiben az állandó szellőztetésre nincs lehetőség, óránként legalább 10 percre ki kell nyitni az ablakokat;

– érkezéskor a szavazóbiztosoknak, a számítógép-kezelőknek, az akkreditált megfigyelőknek és az épületek őrzését ellátó személyeknek is megmérik a testhőmérsékletét, és ha ez meghaladja a 37,3 Celsius-fokot, vagy ha légúti betegségre utaló tüneteket észlelnek náluk (köhögés, orrfolyás, nehézlégzés), nem léphetnek be az épületbe, az illetékes hatóságoknak és/vagy szerveknek gondoskodniuk kell a helyettesítésükről;

– kötelező a szájat és az orrot eltakaró védőmaszk viselése a szavazóhelyiségben való tartózkodásuk egész ideje alatt;

– gyakran kell kezet mosniuk és fertőtleníteniük, vagy kesztyűt kell viselniük; amennyiben kesztyűt viselnek, ezt gyakran kell cserélniük;

– lehetőség szerint kerülniük kell a másokkal való közvetlen kontaktust, amennyiben mégis sor kerül ilyenre, utána fertőtleníteniük kell a kezüket, és négyóránkét le kell cserélniük a védőmaszkot;

– a szavazókörzeti iroda elnökének vagy helyettesének gondoskodnia kell arról, hogy az egy időben a szavazóhelyiségben tartózkodó személyek száma – a választópolgárokat leszámítva – ne haladja meg a 15-öt.

agerpres.ro