Mon. Dec 11th, 2023

Tíz éves a nagy múlttal rendelkező Karaszfanband fúvószenekar

2013-ban alakult újjá a nagy múlttal rendelkező kárászteleki fúvószenekar. Tíz éve az idősebb tagok, a fiatalokkal és gyerekekkel kiegészülve, ápolják a helyi kultúrát. A Karaszfanband zenekar minden egyházi és közösségi ünnepen, megemlékezésen, rendezvényen aktív résztevő.

Deé Róbert karnagy, zenetanár rendszeres képzést nyújt a tagoknak. Általa már tizennyolc kárásztelki diák szerzett diplomát Nagyváradon, a Francisc Hubic Művészeti Iskolában. Kárászteleknek nagyon régi fúvós hagyománya van, a 20. század elején már volt fúvós zenekar. A faluban egy több mint 153 éves kürt van, amit kárásztelki fújt, és ami egy már elhunyt ember nagyapjáé volt.

A szerző felvételei

Az egykori kárásztelki rézfúvós zenekar

A helyi polgármester, Faluvégi Ferenc a Maszolnak elmondta, nem emlékszik, hogy gyerekkorában, a 60-as, 70-es években működött volna fúvószenekar, viszont hallotta, hogy egykoron a helyi férfiak tagjai voltak a rézfúvós zenekarnak. „Akkor hallottam a zenekarról, amikor a 80-as években újraalakult, a helyi plébános, Lőrincz Ottó támogatásával. Történeteket tudunk, meg hallottunk arról, hogy a kárásztelki rézfúvósok renitenskedtek, és Gáspár Attila zenetanár is mesélte, hogy a 60-as évek tájékán bezárták a hangszereket, „börtönben voltak”, de van, aki úgy meséli, hogy a kárásztelkieket meghívták egy kommunista fellépésre, és amikor ők elkezdték énekelni a nem odaillő darabokat, és a vezetőség rájött, hogy mit énekelnek, a rendőrséget rájuk szabadították. Akkor aztán mindenki futott a szélrózsa minden irányába, és ezért az incidensért betiltották működésüket” – mesélte a polgármester.

Több mint 100 éves hagyománya van a fúvószenekarnak, mesélte a helyi születésű Szabó Ödön parlamenti képviselő, aki egykoron szintén tagja volt a zenekarnak. A kárásztelki egyházi levéltárban megvannak az alapításról szóló dokumentumok, viszont „harmonikaszerűen”, hol működött, hol nem. A szájhagyomány szerint, a kommunizmusban azért szűnt meg, mert a kárásztelkieket, mint más települések képviselőit, bevitték Szilágysomlyóra, május 1-jei felvonulásra. ,,Az akkori vezető kiosztotta a kottákat, de az egyikre nem írta rá, hogy mi az. Szilágysomlyón, ahol most van a nagy park, ott volt a nagyszínpad, és előtte haladtak el a bíróság irányába. Mindenki népviseletbe volt öltözve, és amit a kárásztelki fúvószenekar fújt, azt az asszonykórus énekelte. Egy adott pontban a vezetőjük intette, hogy a nem megjelölt kotta következik, és ,,Árpád apánk, ne féltsd ősi nemzeted, nem veszik el, ha eddig el nem veszett…” nótával vonultak a kárásztelkiek a kommunista vezetők előtt. Az asszonyok énekelték, mert az hitték, hogy meg volt beszélve. Viszont ahogy már a sarokra értek, a rendőrségnél, már várták őket. Tudták ők is, hogy ebből baj lesz, megszakadt a sor is, mert elfutottak. Így akkor megszűnt az a zenekar, megszakadt a hagyomány” – idézte vissza a hallottakat Szabó Ödön.

A kárásztelki fúvószenekarról részletesen a https://maszol.ro/belfold/Tiz-eves-a-nagy-multtal-rendelkezo-Karaszfanband-fuvoszenekar oldalon és a Szilágyság hetilapban olvashatnak.