Mon. Jul 22nd, 2024

Tervezet: eltűnt személyek keresésével foglalkozó struktúra létesül a Román Rendőrség alárendeltségében

Közvitára bocsátotta csütörtökön a belügyminisztérium az eltűnt személyek keresését szabályozó törvény tervezetét, amely többek között az eltűnt személyekkel foglalkozó és a Román Rendőrség alárendeltségében működő központ létesítéséről is rendelkezik.

A tervezet értelmében az új rendőrségi alosztály hatáskörébe tartozik majd az eltűnt személyek keresésére szakosodott területi struktúrák tevékenységének irányítása, támogatása és ellenőrzése, az eltűnt személyek felkutatásában bevált gyakorlatokat tartalmazó útmutatók kidolgozása, a hasonló tevékenységi körrel rendelkező külföldi struktúrákkal való kapcsolattartás, illetve eltűnési ügyek felgöngyölítése.

A javaslat rendelkezik az eltűnt személyek keresésére szakosodott területi struktúrák létesítéséről is, amelyek a megyei rendőr-főkapitányságok alárendeltségében működnek majd. Ezek a testületek szervezik meg és irányítják az eltűnt személyek keresését, utasítják a rendfenntartó erőket egy-egy eltűnt személy felkutatására, együttműködnek a hasonló külföldi struktúrákkal.

A tervezet értelmében azoknak a személyeknek, akik önkéntesen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül részt kívánnak venni az eltűntek keresésében, online regisztrálniuk kell egy, a Román Rendőrség által létrehozandó rendszerben.

Amennyiben egy eltűnt személynek nem akadnak a nyomára, a területi egység vezetőjének kötelessége háromhavonta átvizsgálni az üggyel kapcsolatos információkat és megszabni a további teendőket – mutat rá a törvény egyik cikkelye.

Egy másik előírás szerint ha az eltűnt személyt nem találják meg az eltűnésének jelentésétől számított hét éven belül, és minden idevágó munkamódszert kimerítettek, a dosszié passzív nyilvántartásba kerül. Amennyiben az eltűnt személy kiskorú, az ügyiratcsomó csak a nagykorúvá válását követő hét év elteltével kerül passzív nyilvántartásba. Ha új adatok és információk merülnek fel egy ilyen üggyel kapcsolatban, a területi egység vezetője bármikor elrendelheti a vizsgálat újraindítását, akkor is, ha a keresett személyt jogerős határozattal halottnak nyilvánították.

A jogszabálytervezet megtalálható a belügyminisztérium weboldalán, a www.mai.gov.ro-n. Az ezzel kapcsolatos javaslatokat, véleményeket a tervezet közzétételétől számított tíz naptári napon belül lehet elküldeni a dgj_transparenta@mai.gov.ro e-mail címre.

agerpres.ro