Mon. Jun 24th, 2024

Tánczos Barna: újabb finanszírozási szerződéseket írunk alá a helyreállítási alapból, a beruházások a levegőminőség korszerű ellenőrzését és az árvízvédelem javítását szolgálják

„Újabb finanszírozási szerződéseket írtunk szerdán alá a helyreállítási alapból megvalósuló beruházásokra a szaktárca alárendelt intézményeivel. Az Országos Környezetvédelmi Ügynökséggel kötött szerződések által korszerűsítjük az országos levegőminőség ellenőrző hálózatot. Több mint 500 korszerű eszközt fognak felszerelni országszerte, amelyek a levegőminőséget, a radioaktivitást, valamint a zajszennyezést mérik majd. Emellett digitalizáljuk a Környezetvédelmi Ügynökség 23 közszolgáltatását, többek között egyszerűsödik a különböző engedélyek kibocsátása. A másik fontos beruházás az erdőket érinti, a torrentek, vagyis a hirtelen megáradó hegyi patakok által veszélyeztetett völgyekben az árvízveszély csökkentésére integrált rendszereket fog kiépíteni a Romsilva Egyedárúság. A beruházás az árvízvédelem mellett a biodiverzitás megőrzését is szolgálja” – nyilatkozta Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter a támogatási szerződések aláírása után.

Az Országos Környezetvédelmi Ügynökséggel 74,7 millió lej értékű szerződést kötött a szaktárca, levegőminőség-, radioaktivitás- és zajszennyezésmérő berendezésekre, amelyek az Országos Helyreállítási és Rezilienciaépítési Terv hulladékgazdálkodás korszerűsítésére vonatkozó fejezetének részét képezik. 2025-ig 513 mérőeszközt helyeznek üzembe, ugyanakkor az adatok továbbítására és tárolására alkalmas informatikai eszközöket is vásárolnak. A beruházás lehetővé teszi a levegőminőségre vonatkozó adatok országos szintű összesítését, elemzését, valamint azok továbbítását az európai hatóságoknak, az Európai Bizottságnak, az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek és az Euratomnak.

Emellett az Országos Környezetvédelmi Ügynökség digitalizációra közel 30 millió lejes támogatást kap. A beruházás célja egy integrált informatikai rendszer kiépítése, a fenntartható fejlődés támogatása, a környezet minőségének javítása, a természet védelme és a biológiai sokféleség megőrzése érdekében. Ennek érdekében 32 környezetvédelmi közszolgáltatás digitalizációja valósul meg. Különböző online jegyzékeket és környezetvédelmi nyilvántartásokat hoznak létre, és hatékonyabbá teszik az engedélyezések folyamatát, a különböző engedélyek kibocsátását is.

A Romsilva Egyedárúsággal kötött szerződés értéke 109.560.000 lej, amelyből az Országos Erdőalapban a hirtelen megáradó hegyi patakok által veszélyeztetett völgyekben valósítanak meg beruházásokat. A munkálatok célja az árvízkockázat csökkentése a veszélyeztetett területeken található lakosság, infrastruktúra és társadalmi-gazdasági egységek védelme érdekében, valamint a biológiai sokféleség megőrzése, különös tekintettel a halvándorlás és az ökológiai vízhozam biztosítására. Többek között hordalékfogó rendszereket építenek ki és újítanak fel, hallétrákat építenek, valamint legalább 30 kilométer patakmedret állítanak helyre.