Mon. Oct 2nd, 2023

Tánczos Barna: a zöld átállásnak figyelembe kell vennie a tagállamok sajátosságait

„A kitermelt fa felhasználására vonatkozó uniós irányelvek nem érinthetik hátrányosan a romániai lakosságot. Megoldásokat kell keresnünk arra, hogy az EU klímavédelmi céljainak elérése, a klímasemlegességre való átállás ne rójon túlzott terheket a lakosságra, hanem lehetőségeket teremtsen számukra. A gazdasági átállás költségeinek megfizethetőeknek kell lenniük, és ezeket lehetőségekkel és támogatással kell ellensúlyozni, hogy ne veszítsük el az állampolgárok és a vállalkozások bizalmát. Romániában mintegy 3 millió lakást fával fűtenek, a tűzifa használata életbevágó, tehát ilyen körülmények között tekintettel kell lenni a tagállamok sajátosságaira. A sérülékeny csoportok védelme kihívások elé állít, különösen olyan országokban, mint Románia, ahol a jövedelem az uniós átlag alatt van. Ezért további intézkedéseket kell bevezessünk az energia- és mobilitási szegénység további növekedésének elkerülése, a „szénszivárgás” hatékony megelőzése és a szén-dioxid-piac túlzott volatilitásának megakadályozása érdekében. Ezeknek a törekvéseknek a megvalósítása együtt kell járjon a zöld munkahelyek létrehozásával és a zöld átállás következetes, ugyanakkor fokozatos és méltányos előmozdításával” – jelentette ki Tánczos Barna, az RMDSZ környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztere az uniós tagállamok környezetvédelmi és energiaügyi tárcavezetőinek kétnapos informális ülésén, Franciaországban.

A tanácskozáson – amelyen az erdők és a fatermékek környezetvédelmi, illetve az energia- és klímapolitikában betöltött szerepéről egyeztettek – a környezetvédelmi tárcavezető rámutatott: „a kitermelt fa szénmegkötő képessége kiemelt jelentőséggel bír a klímaváltozás mérséklésében és a klímasemleges gazdaság elérésében. A faanyagok hosszú élettartamú termékekhez való hozzárendelésének növelése hatékony stratégia lehet a fatermékek átlagos élettartamának növelésére. Ezzel együtt fontos, hogy figyelembe vegyük a helyi és tagállami sajátosságokat is. Ha a lépcsőzetes felhasználás elvét a tagállami körülmények figyelembevétele nélkül alkalmazzuk, akkor az további nyomást gyakorolhat az erdőkre, és a faanyag túlnyomórészt ipari felhasználását eredményezheti, amely jelentős negatív hatással van az egyéb felhasználású kínálatra. Romániában mintegy 3 millió lakást fával fűtenek, a tűzifa használata életbevágó, tehát ilyen körülmények között az otthonok fűtésére használt fa, valamint a fa hagyományos felhasználásának esetében el kell térni ettől az elvtől.”

A kétnapos franciaországi tanácskozáson a tagállamok környezetvédelmi és energiaügyi miniszterei a klímasemleges gazdaságra való átállás méltányos lebonyolításáról is egyeztettek.

A környezetvédelmi és energiaügyi miniszterek kétnapos informális ülését az Európai Unió Tanácsának soros francia elnöksége szervezte. A találkozókon olyan témák is terítékre kerültek, mint az ökológiai gazdálkodásra való átállás, az EU vegyianyag-stratégiájának gyakorlatba ültetése és az erdőirtással összefüggő importtermékek kérdése.