Mon. Oct 2nd, 2023

Táblabírósági döntés: az egyház tulajdona a zilahi Református Wesselényi Kollégium

Kedvező döntést hozott a Kolozsvári Táblabíróság a zilahi Református Wesselényi Kollégium – a jelenlegi Silvania Főgimnáziumnak helyet adó épület – visszaszolgáltatásának ügyében. A pénteki ítélet alapján az oktatási intézmény a Királyhágómelléki Református Egyházkerület tulajdonát képezi.

Seres Dénes parlamenti képviselő a Maszolnak elmondta, megelégedéssel nyugtázzák a kolozsvári táblabíróság döntését, miszerint a Zilahi Wesselényi Kollégiumot visszaszolgáltatják a református egyháznak.

„Ha átfogóan kellene fogalmazni, azt mondanám, hogy az igazságosság napvilágra került, hiszen mindenki számára egyértelmű, köztudott volt, hogy a Zilahi Wesselényi Kollégium az államosításig a református egyház tulajdonát képezte, az egyház évszázadokon keresztül működtette, és ha alkalmazták volna a parlament által elfogadott törvényeket, a visszaszolgáltatás már megtörtént volna. Sok év telt el, de a református egyház által előállított bizonyítékok megcáfolhatatlanok és egyértelműen bizonyítják a tulajdonjogot, amit most a táblabíróság szentesített” – nyilatkozta a képviselő.

A döntésről részletesen a https://maszol.ro/belfold/Tablabirosagi-dontes-az-egyhaz-tulajdona-a-zilahi-Reformatus-Wesselenyi-Kollegium honlapon és a Szilágyság hetilapban olvashatnak.