Sun. Jun 16th, 2024

Szórványban is ragaszkodunk a magyar identitásunkhoz

Identitásunk, anyanyelvünk, hagyományaink, szokásaink, népdalaink, néptáncunk, népviseletünk azok a jellemzők, amelyek megkülönböztetnek minket mindazoktól, akik körülöttünk élnek. A dél-erdélyi szórványban is makacsul ragaszkodunk magyar identitásunkhoz. Egyébként ez nemcsak egy erdélyi, hanem egy európai kihívás is. Ma Európa válaszút előtt áll. Egyesek Európa jövőjét úgy képzelik el, hogy eltörlik ezeket a különbözőségeket, majd létrehozzák a nagy egyformaságot. A másik elképzelés szerint az európai nemzetek és nemzeti közösségek megőrzik és továbbviszik azt a kultúrát és identitást, amit őseiktől örököltek. Így a bukovinai székelyek, erdélyi magyarok, románok, franciák és az összes többi nemzet, illetve közösség megmarad és megerősödhet identitásában. Ez a kérdés dől el május 26-án, az európai parlamenti választásokon. Nekünk egy olyan Európai Uniót kell felépítenünk, amelyben az összes közösség a saját nyelvével, történelmével és hagyományával egy drágakövekből kirakott mozaikot alkot, és ahol ebben a multikulturális kavalkádban minden közösség megkapja a neki járó elismerést, tiszteletet és védelmet. Ennek biztosításához pedig a kisebbségügyi keretszabályozásban talál támaszt” – nyilatkozta Winkler Gyula EP-képviselőjelölt, aki szombaton a Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesületet alapításának 25. évfordulójára szervezett Bukovinai hétvégén vett részt.