Mon. Jul 22nd, 2024

Szilágysági pedagógusok a Kárpát-medencei Nyári Akadémián

A Szeged-Csanádi Egyházme­gye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete továbbképzést hirdetett meg a tudástranszfer, az oktatás-nevelés terén szerzett tapasztalatok, jó gyakor­latok megosztása, valamint a magyar­ságtudat, a magyar pedagógusok ok­ta­tásszakmai együttműködésének e­rő­sí­tése céljából, melyen közel 130 peda­gógus vett részt.

Megyénk is képviseltette magát a Békéscsabán megrendezett Kárpát-medencei Nyári Peda­gógus Akadémián, név szerint: Dani Klára, Hari Tünde-Hajnalka, Nagy Attila, Nagy Katalin, Pali-Kis Éva, vala­mint Szalai Erzsébet-Ildikó. A tovább­képzés a Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival című projekt koncepciójához kapcsolódik.

A továbbképzésről az e heti Szilágyságban olvashatnak.