Tue. Mar 5th, 2024

Szilágysági magyar tanítónő tevékenységét méltatja az oktatási minisztérium

Az oktatási minisztérium Omul sfințește locul (Az ember szentesíti a helyet) címmel október elején új rovatot indított Facebook-oldalán, hogy kifejezzék hálájukat és köszönetüket azon pedagógusoknak, akik a helyi közösség oktatásában pozitív változást, nagyszabású eredményeket értek el. A héten a Szilágy megyei Ipp általános iskolájának tanítónője, Fazakas Mária részesült e megtiszteltetésben. Több mint 30 éve az oktatási intézmény pedagógusa, ez idő alatt olyan tanulási teret, környezetet alakított ki, amelyben minden gyermek értékesnek érzi magát.

Fazakas Mária 1986-ban végzett a nagyváradi Iosif Vulcan Pedagógiai Líceumban, majd visszatért szülőfalujába, Ippra, hogy tanítóként szolgáljon. Munkája során legfontosabb eredményének tartja, hogy több száz gyermeket megtanított olvasni, írni, számolni, és mindannyian érdeklődéssel jártak és járnak iskolába. Gyakran dolgozott összevont osztályokkal, ami folyamatos szakmai fejlődést, tanulást, empátiát, együttműködést és kreativitást igényelt. 2011-ben, hogy eredményesebb legyen pedagógusi munkájában, visszatért az iskolapadba, és elvégezte az aradi Vasile Goldiș Egyetem pszichológia, neveléstudományok és szociális munka karán az általános és óvodai oktatás pedagógiája szakot.

Immár 2011 óta nevelési tanácsadóként segít, közreműködik az iskola közösségében a tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében, bevonva a szülőket, a helyi közösséget, intézményeket, kulturális egyesületeket, más oktatási intézmények képviselőit.

Ő a megálmodója a megyei Licurici versenynek, immár 12 éve a magyar tannyelvű iskolák diákjai számára román nyelvű szavalóversenyt szervez. Az iskolai oktatáson túlmenően aktívan részt vesz a helyi közösségi életben, mert tudja, hogy a gyermekek élete túlmutat az iskola falain, és valóban egy egész falu kell ahhoz, hogy egy gyermek felnőjön. Három éve részt vesz a „scLIPICI-es iskolák – Școli cu scLIPICI” programban, ahol a Noi Orizonturi Alapítvány segítségével olvasóműhelyeket és nyári iskolákat szervez, bevonva a kollégákat, az iskola vezetését is annak érdekében, hogy a segítségre szoruló gyermekeket támogassák az írás-olvasás elsajátításában. Két éve a program mentora, felkarolta a magyar tannyelvű és a szimultán tanítással foglalkozó iskolákat, hogy a program által biztosított forrásokat a helyi sajátosságoknak megfelelően hasznosítsák. A pedagógus vezető szerepet vállalt annak a magyar nyelvű eszköztárnak a kifejlesztésében, amelyik a gyermekek kialakuló literáció szintjét, illetve olvasási készségét méri.

Fazakas Mária gondos, megfontolt, és saját, valamint társai szakmai fejlődéséért dolgozik, ezért „megszenteli a helyet, ahol tanít”, és megérdemli mindannyiunk háláját – írták róla az oktatási minisztérium honlapján.

A pedagógus tevékenységéről részletesen a https://maszol.ro/belfold/Szilagysagi-magyar-tanitono-tevekenyseget-meltatja-az-oktatasi-miniszterium honlapon és a Szilágyság hetilapban olvashatnak.