Tue. Mar 5th, 2024

Szilágycsehi ünnepség a Down-szindróma világnapján

,,Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes.’’
Tóth Árpád
E sorok hangulata töltötte be 2019. március 21-én délben a Magyar Ház nagytermét, ahol a Down-szindróma világnapja alkalmából a szilágycsehi Down Szindrom Egyesület által szervezett ünnepséget tartották.
Az immár hagyományos rendezvényen a szilágycsehi egye­sület meghívására részt vett a nagykárolyi Down Alapítvány kilenc tagja is Hargitayné Barra Zsóka elnökasszonnyal, aki bemutatta a csoportot, s elmondta, hogy alapítványi intézményükben 21 fiatallal foglalkoznak, s fő tevékenységük a szövés és más kézimunka.
Az eseményre sokan eljöttek azok közül, akik szoros kapcsolatban vannak az egyesülettel, s akiknek fontos annak a támogatása. Önzetlenül segítenek, hogy anyagi támogatásuk révén lehetőséget biztosítsanak az egyesület tagjainak arra, hogy teljes életet éljenek. Így többek között jelen volt a Nagy­bányai Újvárosi Egyházközség presbitériumának kilenc tagú küldöttsége is.
Nagy Erzsébet elnökasszony köszöntő beszédében szólt a világnapi események jelentőségéről, a nappali centrumbeli tevékenység fontosságáról, a gyerekek, a fiatalok személyiség-fejlődésében. Beszélt a munkájuk eredményeiről, majd ki­tért az egyesület gondjaira is, amelyek főként az anyagi –pénzügyi feltételek megteremtéséből fakadnak.De bizakodó… Bízik az emberi együttérzésben, a karitatív munkában, az összefogás erejében, aminek köszönhető az egyesület eddigi fennmaradása és működése.”

Az ünnepségről részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.