Mon. Jul 22nd, 2024

Szilágy megyében a magyar gyermekek közel 78 százaléka írta meg az átmenő jegyet

A szilágysági magyar diákoknak a 77,97 százaléka írta meg az átmenő jegyet az országos képességvizsgán.

A magyar tagozatos diákok közül a legnagyobb átlagot, 9.45-öt a Zilahi Simion Barnutiu Általános Iskola tanulója érte el, őt követi 9.38-al a Szilágypaniti 1-es Számú Általános Iskola végzőse, bizonyítván, hogy a szilágysági vidéki iskolákban is kiváló oktatás zajlik, néhány diák felveszi a versenyt a városi iskolák tanulóival. A Szilágylompérti Ady Endre Általános Iskola egyik diákja 9.26-os átlagot ért el, ugyanannyit, mint a Zilahi Református Wesselényi Kollégium tanulója.

Összesen a jelenlévő 1744 vizsgázó (magyar és román tagozat) közül 1217-en (69,78 százalék) érték el az 5-ös vagy az annál nagyobb átlagot, míg a tavalyi vizsgázók 71,94 százaléka írta meg az átmenő jegyet. Idén nem volt 10-es média, ellentétben a tavalyi évvel, amikor hét gyermek kapott maximális jegyet. 

A román nyelv és irodalom vizsgán a jelenlévő 1766 vizsgázóból 1273-an (72,08%) írtak ötös vagy annál nagyobb jegyet, tavaly ez az arány 72,08 százalék volt.

A matematika vizsgán a jelenlévő 1751 diák közül 1098-an (62,71 százalék) kaptak legalább ötös osztályzatot, 2023-ban ez az arány 71,05 százalék volt.

Anyanyelvből és irodalomból (magyar, német) a 383 jelenlévő vizsgázó közül 345-en (90,08 százalék) érték el az ötöst vagy az annál magasabb pontszámot, tavaly a diákok 94,23 százaléka írta meg az átmenő jegyet. 

Faluvégi Ervin tanfelügyelő-helyettes az eredmények kapcsán elmondta: a magyar tagozaton végzett vizsgázó tanulók jó jegyeket értek el magyar nyelv és irodalomból, ezért a magyar tagozaton az átmenési arány nagyobb, mint a megye átlaga, 77,97%. „Van négy iskola, melynek minden magyar tagozatos diákja elérte az 5-ös feletti átlagot: ez a Szilágysomlyói Báthory István Általános Iskola, a Zilahi Mihai Eminescu Általános Iskola, a Szilágycsehi Gyulaffy László Általános Iskola, és a Zsibói Octavian Goga Általános Iskola. Kiemelkedően szerepelt még a Zilahi Simion Barnutiu Általános Iskola 95,83%-al, és a Zilahi Református Wesselényi Kollégium 95%-al. Ha a magyar tagozaton végzett diákok vizsgaeredményeinek átlagmédiát nézzük, elmondható, hogy hetes fölötti átlagot értek el a Zilahi Simion Barnutiu Általános Iskola, a Szilágysomlyói Báthory István Általános Iskola, a Varsolci Általános Iskola, a Zilahi Mihai Eminescu Általános Iskola, a Désházi Általános Iskola, a Szilágyballai Általános Iskola és a Szilágycsehi Gyulaffy Általános Iskola diákjai” – ismertette a tanfelügyelő-helyette, megemlítve, hogy ami a vizsgaeredményeket illeti, a Zilahi Silvania Főgimnázium román tagozatán végzett nyolcadik osztályos tanulói országos szinten az előkelő 21. helyen állnak, megelőzve a szomszéd megyék legjobb tanintézményeinek végzőseit. A második legjobb szilágysági iskola az Alsóbáni (Banisor) Általános Iskola (272. hely), a zilahi iskolák közül a legjobb a 303. helyen lévő Gheorghe Lazar Általános Iskola.