Thu. Apr 18th, 2024

Szikszai Lajos szobor Zilahon

Fazakas Miklós, Zilah város alpol­gármestere a Polgármesteri Hivatal rész­vételen alapuló költségtervezés álla­potáról tájékoztatott. Ennek értel­mében a zilahiak befektetés ja­vas­latokat terjeszthettek a Zilahi Pol­gár­mesteri Hivatal honlapján levő alkal­mazás segítségével. A megszabott határideig 19 javaslat érkezett be, és a helyi tanács által kijelölt bizottság kiválasztotta azokat a javaslatokat, amelyek megszavazhatóak, majd a kiválasztott tervek megvalósulásra fognak kerülni a következő időszakban. A beérkezett 19 javaslat közül hatot találtak megvalósíthatónak. November 25-ig várják a szavazatokat.

A hat nyertes tervezetek a következők:
1. Elhagyott, nem használt járművek tárolóhelyének kialakítása;
2. Városi erdő: falfestések levegő­tisztító festékkel;
3. A 14-es számú volt hőközpont lebontása parkolóhelyek kialakítása miatt;
4. Szikszai Lajos szobor;
5. 3D gyalogátjárók kialakítása;
6. Szociális közfürdő létesítése.

Többnyire olyan terveket javasoltak a zilahiak, amelyek megvalósítása figyelmünkben volt, viszont a javasolt és megszavazott befektetéseket prioritással fogjuk kezelni. Az elfogadott javaslatok között szerepel új parkolóhelyek kialakítása, szociális közfürdő, 3D gyalogátjáró kialakítása, levegőtisztító festmény is. Örömünkre, helyet kap a megszavazható listán Szikszai Lajos szobrának felállítása is városunkban. A magyar közösség számára ez fontos, hiszen urbanisztikai szempontból nagyon sokat köszönhetünk Szilágy vármegye egykori alispánjának, ő kezdeményezte a történelmi múzeum létrehozását, amelynek alapjait saját gyűjteménye képezte, ez a korabeli Erdély legtekintélyesebb és legnagyobb gyűjteménye volt. Nevéhez fűződik az első kórház megépítése, a főtéri Vigadó ma ismert épülete, és általában a régi főtér kialakítása, a Wesselényi szobor felállításának tervezete” – tájékoztatott Fazakas Miklós, az elbíráló bizottság tagja.
A következő időszakban szavazni lehet ezekre a tervekre a Zilahi Polgármesteri Hivatal honlapján található alkalmazás segítségével.

Szavazzunk Szikszai Lajos emlékművére!

(J.L.)