Mon. Jul 22nd, 2024

,,…Egy nemes célt tűzött ki maga elé Szilágysámson községének veze­tősége az év elején. Bár a tervek bemu­tatásakor még kicsit mindenki kételkedett a megvalósításban, most mégis a megvalósulás öröme árasztja el a szíveket. A szilágysámsoni Önkor­mányzat, a PRO-COM Sámson Kultu­rális Egyesület és a Szikszai Lajos Álta­lános Iskola közös projektjének eredményeként Szikszai Lajos Emlék­napok kerülnek megrendezésre folyó év november 29-30 között Szilágy­sámsonban.

Bántó Zoltán polgármester kezde­­mé­nyezésére a helyi szervezetek év ele­ji gyűlésén került szóba első íz­ben az az ötlet, hogy falunk híres szülöttjének Szikszai Lajosnak méltó emléket állítsunk. Bár a kivitelezésre gondolva kicsit merész tervnek tűnt, hogy még ez évben szobrot állítsunk emlékként a falu szülöttjének, egy sikeres csapatmunka eredményeként a novemberi hónapban sor kerül a szobor leleplezésére. Már az év elején kezdődött a munka, hiszen támogatókat kellett keresni, ahhoz, hogy a szobor felállítása megvalósuljon. Seres Dénes képviselő úr első ízben biztosított bennünket arról, hogy számíthatunk az ő és a Communitas Alapítvány támogatására, akik a költségek egy részét vállalták magukra. Ugyanakkor a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott pályázat révén sikerül a költségek egy másik részét fedezni. A szobor állításának tervét az év elején megrendezett Farsangi Mulatság alkalmával tárták a község lakossága elé, akik közül már akkor támogatták a szobor felállítását adományaikkal. A szobor állításához kapcsolódó ügyek lebonyolítását a PRO-COM Sámson Kulturális Egyesület munkatársai vállalták magukra. …

Szikszai Lajos mellszobrának felállításával Szilágysámson közössége igyekszik méltóképpen tisztelegni a falu híres szülöttje előtt, akinek munkássága egész Szilágy megyében jelentős volt. Szikszai Lajos életútja legyen minden időben követendő irány mindannyiunk életében!
A szobor állításának nagy rendű költségére való tekintettel, ha úgy érzi, hogy Ön is tud segíteni és van rá lehetősége, akkor megtisztelő adományát – tisztelettel megkérjük – juttassa el személyesen egyesületünkhöz vagy átutalással a PRO-COM Sámson Kulturális Egyesület számlájára!

Név: Asociația Culturală PRO-COM Șamșud (PRO-COM Sámson Kulturális Egyesület)
Székhely: Szilágysámson, 370/A, Ir. Szám: 457325, Szilágy megye
Adószáma: 14374790
Számlaszám: RO43 RNCB 0214028152970001 (RON)
Bankfiók: BCR ZALĂU
Utalási megjegyzés: ,,Szikszai Lajos szobor állítására”
Elnök: Boda Emőke

Szikszai Lajosról az e heti Szilágyságban olvashatnak.