Tue. Mar 21st, 2023

Szenátus: a bírság kifizetését is kell igazolniuk a gépkocsivezetőknek ahhoz, hogy csökkenjen a jogosítványuk felfüggesztésének időtartama

A bírság kifizetését is igazolniuk kell a gépkocsivezetőknek ahhoz, hogy csökkenjen a jogosítványuk felfüggesztésének időtartama – döntötte el szerdán első házként a szenátus.

A vezetéstől való eltiltás időtartama a gépkocsivezető kérésére csökkenthető, ha az illető sikeresen vizsgázik a KRESZ-ből, a jogosítványt legalább egy évvel a szabálysértés elkövetése előtt szerezte meg, és igazolja a járművezetési jog felfüggesztéséhez vezető szabálysértés miatt kiszabott bírság kifizetését.

“A bírság kifizetésének elmulasztása rosszhiszeműségről árulkodik, ezért a vezetési jogosultság felfüggesztési időtartamának csökkentésekor tanúsított engedékenységnek előfeltétele kell hogy legyen a bírság kifizetésével alátámasztott felelős magatartás” – érvelnek indoklásukben a tervezet beterjesztői. Hozzáteszik, hogy a törvénymódosító javaslatnak megelőző szerepe is van, a gépkocsivezetőket ugyanis jobban motiválja a KRESZ betartására, ha tudják, hogy kötelező módon ki kell fizetniük a bírságot, ha a felfüggesztés időtartamának csökkentése érdekében jelentkezni akarnak a vizsgára.

A tervezetről a képviselőház szavaz döntő házként.